přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

9. ledna 2019, 10:31

Stanovení výše členského příspěvku ČAS pro rok 2019 a jeho splatnosti

Výbor ČAS dne 17. 11. 2018 podle článku VII odstavec 3 písmeno g) Stanov ČAS stanovil sazbu členského příspěvku pro atletické kluby a oddíly pro rok 2019 takto:

  • každý atletický oddíl nebo atletický klub uhradí 500 Kč bez ohledu na velikost své členské základny
  • každý atletický oddíl nebo atletický klub uhradí dále za každého evidovaného člena 100 Kč. Pro účely výpočtu členského příspěvku se vychází z počtu evidovaných členů vykázaných ve stavu evidence členské základny podle směrnice ČAS č. 3/2016 k 1. 1. 2019.

Členský příspěvek uhradí atletické kluby a oddíly až po jeho výpočtu ekonomkou ČAS a zveřejnění na webu ČAS www.atletika.cz 

Atletické oddíly nebo kluby uhradí členské příspěvky pro rok 2019 nejpozději do 31. 3. 2019.

Členský poplatek se hradí převodem na číslo účtu 153150982/0300

variabilní symbol = číslo klubu/oddílu (viz tabulka zveřejněná na webu ČAS po výpočtu)

specifický symbol = 01

 

Přehled specifických symbolů pro platby poplatků pro rok 2019

Martina Renzová
vedoucí ekonomického oddělení ČAS

v Praze dne 9. 1. 2019


 

Vytisknout