přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

30. ledna 2023, 15:00

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ pro pořadatele atletických soutěží, pro atlety, trenéry a manažery

Projekt World Rankings Competitions – Global Calendar

Světová atletika od 1. ledna 2023 spustila nový projekt WA Global Calendar, ve kterém se WA snaží sjednotit pravidla a zajistit kontrolu jejich dodržování na soutěžích tak, aby dosažené výsledky byly uznány a zpracovány Světovou atletikou. O tomto projektu jsme základně informovali 17. prosince 2022 na www.atletika.czČAS informuje.

Organizátor každé soutěže kategorií dorost, junioři a dospělí se bude muset nejprve v systému WA zaregistrovat a následně pak vyplnit online žádost na webových stránkách globalcalendar.worldathletics.org, kterou musí následně potvrdit jak Český atletický svaz, tak Světová atletika.

Po schválení se pak soutěž objeví na webové stránce Světové atletiky v sekci kalendář (z hlavní strany www.worldathletics.org → Competitions → Calendar & Results) a výsledky z ní budou Světovou atletikou uznány a zpracovány do statistiky WA pro potřeby:

 • světového žebříčku (World Ranking)
 • světových rekordů
 • seznamu nejlepších výkonů
 • entry standardů
 • kvalifikace na hlavní mistrovství a olympijské hry
 • další statistické účely WA

V podstatě to znamená, že výsledky ze soutěže bez schválené žádosti (od ČAS a WA) nebudou uznány, i když se jinak soutěž pořádá v souladu se Soutěžními a Technickými pravidly WA.

Atleti, zejména reprezentanti a jejich trenéři a manažeři musí ve vlastním zájmu při plánování svých startů kontrolovat, zda daná soutěž je registrovaná v Globálním kalendáři a jejich výsledky budou tudíž WA uznány. V opačném případě se jejich výkony nepočítají ani do statistiky WA, ani do rankingu a nebudou uznány ani jako splněný entry.

Pozor také na předprogramy na mítincích: pokud není disciplína v hlavním programu, je brána jako doplňková a zařazena v nejnižší kategorii pro ranking, bez ohledu na kategorii mítinku. (Např. Jablonecké hala byla sice letos v kategorii C, ale v ní byly pouze koule M a obě 60, ostatní disciplíny v kategorii F.)

Kalendář mítinků WA Indoor Tour s jejich kategorizací viz zde. Pořadatelské informace k halovým mítinkům WA 2023 s vypsanými disciplínami hlavního programu – viz zde.

Opatření se dotýká stejnou měrou Světové, ale také Evropské atletiky. Statistiky WA a EA fungují na stejné platformě.

Další informace:

 • Přihlásit se lze pomocí účtu na stránkách WA, který si může každý bezplatně založit.
 • Přihláška soutěže do systému je zpoplatněna ve výši 25 USD. Poplatek hradí sám organizátor.
 • Od 1. ledna do 28. února 2023 probíhá přechodné období, kdy se soutěže mohou přihlásit do systému kdykoliv před samotnou soutěží.
 • Od 1. března 2023 bude povinné soutěže přihlásit nejpozději 60 dní před konáním.
 • Pro běhy mimo dráhu (přespolní běh, silniční závody a běhy do vrchu) není nutno přihlášky podávat, protože WA bude zpracovávat pouze výsledky MČR v přespolním běhu.
 • Pro soutěže v chůzi platí, že se musí konat za účasti 3 mezinárodních rozhodčích a pokud probíhají na silnici (mimo stadion), musí mít platný mezinárodní certifikát o změření trati, ne starší 5 let. Pro soutěže nižších věkových kategorií (žactvo a mladší) tyto podmínky nejsou povinné pro zpracování výsledků WA.
 • Soutěže vyšších kategorií – Continental Tour, Indoor Tour, Label Road Races, Combined Events Tour, Race Walking Tour, Cross Country Tour (v kalendáři/rankingu WA jsou to kategorie A-D) se přihlašování do systému netýká, jelikož do Global Calendar byly zadány Světovou atletikou. Týká se to pouze doprovodných disciplín, které nejsou součástí hlavního programu.
 • Všechny soutěže se musí konat na stadionech, které jsou v souladu s pravidly atletiky a požadavky WA/EA pro konkrétní typ soutěže. Např. mítink „WACT Bronze“ (u nás Memoriál Josefa Odložila nebo Kladno hází a Kladenské memoriály) se musí konat na stadionech s certifikací WA. Podrobnosti uvádí pravidlo TP 2 (bývalé pravidlo 140): The Athletics Facility.
 • Musí být použito odpovídající technické vybavení podle pravidel (např. elektronické měření času, měření větru, kontrola náčiní atd.).
 • Přihlášky na akci konanou na dočasných zařízeních (např. soutěže ve skoku o tyči na náměstí, ve skoku vysokém na zimním stadionu atd.) budou přijímány pouze na základě příslušných geodetických měření. Formuláře pro k přeměření pro atletické disciplíny konané mimo stadion jsou k dispozici na https://www.atletika.cz/clenska-sekce/souteze/dokumenty/
 • Běžci musí používat obuv v souladu s pravidlem TP 5 (zejména o tloušťce podrážky). Platí pro elitní závodníky a pro závodníky, kteří jsou registrováni v ČAS (resp. v AO přihlášeném k činnosti v ČAS) v soutěžích ČAS a mezinárodních soutěžích zařazených do kalendáře WA.
 • Výsledky soutěže, které jsou zpracovány v Atletické kanceláři 2, si Světová atletika stahuje automaticky, ostatní výsledky musí být odeslány na Světovou atletiku ke zpracování co nejdříve, ideálně nejpozději do 24 hodin po skončení soutěže.

Pořadatelé, v případě dotazů se obracejte na své krajské manažery.

Vytisknout