přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

28. července 2020, 13:38

Doporučení zdravotní sekce trenérské rady ČAS k případnému kontaktu s pozitivně testovanými osobami na COVID-19

Doporučení zdravotní sekce trenérské rady čas k případnému kontaktu s pozitivně testovanými osobami na covid-19

Zdravotní sekce Trenérské rady ČASu doporučuje všem účastníkům atletických soutěží, aby v případě, že v jejich okolí se vyskytla osoba, která onemocněla Covid–19, nebo která byla pozitivně testována na Covid-19, aby postupovali níže uvedeným způsobem.

Postup při kontaktu s pozitivně testovanou osobou na Covid-19

  1. 1.      Nepřímý kontakt

Pokud jste nebyli s pozitivně testovanou osobou na Covid – 19 v přímém kontaktu (např. pobyt v uzavřených prostorách déle než 15 minut) v posledních 14 dnech a nebyla na Vás uvalena karanténa, doporučujeme, abyste v případě účasti na atletické soutěži předložili pořadateli ihned po příchodu vyplněné a podepsané čestné prohlášení – formulář čestného prohlášení je v přiloženém souboru.

  1. 2.      Přímý kontakt

Pokud jste byli s pozitivně testovanou osobou na Covid-19 v přímém kontaktu v posledních 14 dnech a nebyla Vám nařízena hygienickou stanicí karanténa, doporučujeme absolvování testu na Covid-19, aby se minimalizovalo šíření této nemoci s tím, že výsledek testu by neměl být starší než 48 hodin od začátku závodu.

Všechny atletické oddíly, v jejichž řadách se vyskytne případ onemocnění, nebo pozitivního testování na Covid–19 žádáme, aby o této skutečnosti neprodleně informovaly příslušné hygienické stanice – viz https://koronavirus.mzcr.cz/dulezite-kontakty-odkazy/ a zaslali tuto informaci e mailem na Český atletický svaz atletika@atletika.cz a pořadatele soutěží, kterých se jejich členové v nejbližších 14 dnech zúčastní.  

Bližší info aktuální situaci a opatřeních v souvislosti s Covid–19 na https://koronavirus.mzcr.cz/  

Formulář čestného prohlášení zde: 

MUDr. Karolína Velebová
vedoucí lékařka reprezentace

 

Vytisknout