přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

27. ledna 2022, 14:37

Czech Indoor Gala (3.2.2022 Ostrava) - Výběr závodníků a podmínky vstupu do haly

Vybraní závodníci jsou označeni zeleně, náhradníci modře, nevybraní závodníci červeně.

Z důvodu malého zájmu došlo ke zrušení vrhu koulí žen.

Žádáme Vás o odhlašování závodníků stejným principem, jako na mistrovství České republiky, od 28. 1. 2022 do 30. 1. 2022 do 18:00 hodin. Poté bude zveřejněn seznam vybraných náhradníků - ti se prezentují do 2. 2. 2022 do 16:00 hodin.

Z důvodu maximálního povoleného počtu osob na sportovních akcích bude do haly umožněn vstup jen přihlášeným trenérům do 31. 1. 2022 do 23:59 hod. prostřednictvím formuláře.

V případě překročení povolené kapacity haly bude 1. 2. 2022 na webu www.atletika.cz zveřejněn výběr trenérů s možností vstupu do haly.

Do haly je umožněn vstup pouze akreditovaným závodníkům a trenérům. Akreditační centrum se nachází v hotelu Clarion – vstup do kongresového centra.

Závodníci a trenéři nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid – 19 a musí splnit následující podmínky:

Závodníci

  1. negativní výsledek PCR testu na onemocnění covid – 19 (od odběru biologického vzorku k začátku závodu neuplynula doba delší než 72 hodin)
  2. doložit splnění jedné z dále uvedených podmínek:
  • dokončené očkování proti onemocnění covid - 19; 
  • prodělání nemoci do 180 dní; 
  • v případě profesionálních sportovců (osoby starší 18 let, které nesplňují podmínku očkování či prodělání nemoci covid-19 v souladu se zněním mimořádných a ochranných opatření MZdr) předložení profesionální smlouvy

Závodníci jsou povinni, vyjma přípravy na závod v rozcvičovacím tunelu a během závodu, po celou dobu pobytu v hale nosit ochranu horních cest dýchacích (respirátor FFP2 nebo KN95) a řídit se pokyny pořadatele!

Trenéři

  • dokončené očkování proti onemocnění covid - 19;
  • prodělání nemoci do 180 dní;
  • v případě profesionálních trenérů (osoby starší 18 let, které nesplňují podmínku očkování či prodělání nemoci covid-19 v souladu se zněním mimořádných a ochranných opatření MZdr) předložení profesionální smlouvy

Trenéři jsou povinni po celou dobu pobytu v hale nosit ochranu horních cest dýchacích (respirátor FFP2 nebo KN95) a řídit se pokyny pořadatele!

Pro trenéry a závodníky je vymezen omezený počet míst na tribuně. Nicméně žádáme závodníky a trenéry, aby po skončení svého závodu opustili halu.

 

Technický delegát Adam Ovčarik a oddělení soutěží ČAS

 

Vytisknout