přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

21. ledna 2021, 15:40

ČAS získal výjimku pro pořádání Halové atletické ligy mužů a žen

Českému atletickému svazu byla udělena výjimka ze zákazu konání hromadných akcí pro Halovou atletickou ligu mužů a žen. Český atletický svaz tak uspořádá ve spolupráci s PSK Olymp Praha seriál mítinků Halová atletická liga mužů a žen pro členy reprezentačních výběrů usilujících o účast na HME, OH, ME U23, ME U20 a ME U18. Jednotlivé mítinky se budou konat v těchto termínech: 23. 1., 30. 1., 9. 2. a 26. 2.  

Místo:

  • Hala Otakara Jandery Stromovka

Přihlášky na mítinky 30. 1., 9. 2. a 26. 2.:

    - přihlášky se podávají prostřednictvím www.atletika.cz, více informací v propozicích k závodu v Kalendáři na www.atletika.cz. Upozorňujeme, že oddíly mohou přihlašovat závodníky k závodu 30. 1. do pondělí 25. 1. do 23:59 hodin.

Disciplíny:

  • budou stanoveny sekčními trenéry seniorské reprezentace a schváleny šéftrenérem ČAS dle počtu přihlášených reprezentantů do jednotlivých disciplín

Vstup do haly:

  • jen pro závodníky a vybrané trenéry na základě negativního antigenního testu na onemocnění Covid-19 ne staršího 48 hodin
  • všichni neprodleně po ukončení své disciplíny opustí halu

Rozcvičování:

  • pro rozcvičování slouží přetlaková hala, do které mají povolen vstup pouze závodníci a trenéři, kteří byli k závodu vybráni a absolvovali test na onemocnění Covid-19 s negativním výsledkem, případně předložili negativní výsledek na onemocnění Covid-19 ne starší než 48 hod.

Podmínkou pro vstup do haly bude prokázání se negativním výsledkem na onemocnění covid-19 (PCR nebo antigenní test) ne starším 48 hodin od začátku závodu. Pro zjednodušení testování účastníků (pořadatel, závodníci, trenéři, rozhodčí atd.) připravuje Český atletický svaz ve spolupráci s pořadatelem možnost testování v den závodu. Testování pro mítink 23. ledna bude probíhat v sobotu od 11 do 16:30 hodin v areálu haly.

Cena za testování je 600 Kč a bude hrazena vysílající složkou. U resortních závodníků a resortních trenérů budou testování hradit RSC (VSC, ASC a CSMV). U vybraných reprezentantů a jejich trenérů, kteří nejsou zařazeni do RSC, stejně jako pro pořadatele a rozhodčí, bude testování na místě v den závodu hrazeno Českým atletickým svazem.


Karolína Farská

Vytisknout