přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

26. června 2020, 08:47

BROŽURA ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2020 – II. DÍL S UPRAVENÝM SOUTĚŽNÍM ŘÁDEM DRUŽSTEV

„Brožura Atletické soutěže 2020 – II. díl“ je nyní k dispozici ke stažení https://www.atletika.cz/clenska-sekce/souteze/atleticke-souteze/. V letošním roce nebude brožura v tištěné podobě.

Dále upozorňujeme na důležité změny soutěžního řádu soutěží družstev ČAS a společných ustanovení MČR jednotlivců pro rok 2020, které jsou je součástí brožury Atletické soutěže 2020 – II. díl:

Soutěžní řád družstev ČAS:

  • Čl. 3 Systém soutěží bod a)
  • Čl. 17 Omezení startu:

V mistrovství ČR mužů a žen a v 1. a 2. kole extraligy může závodník startovat nejvýše ve 2 individuálních disciplínách.

Společná ustanovení MČR jednotlivců pro rok 2020:

článek Základní ustanovení bod b)

  • V pondělí následujícím po uzávěrce přihlášek lze do 12.00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického oddílu, specifický symbol: 091, administrativní poplatek ve výši 3 000 Kč za každou dodatečně přihlašovanou soutěž. Nebude-li tento poplatek nejpozději dva dny před konáním závodů do 18.00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn, resp. připuštěna.

článek Přihlášky bod e)

  • Štafety se u mistrovství na dráze přihlašují na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) v termínech uvedených v písm. b), obsazení jednotlivých úseků se hlásí až v místě konání závodů.

 

Upozorňujeme i na změnu pravidel atletiky, které byly již zveřejněny na www.atletika.cz dne 26. 2. 2020.

  • pravidlo 23.5 (podle starého číslování pravidel pak o číslo pravidla 169.5) s účinností od 1.4.2020: Překážky pro soutěže mužů a U20 juniorů musí být vysoké 0,914 m (± 3 mm), pro soutěže U18 dorostenců musí být vysoké 0,838 m (± 3 mm) (nová výška překážek – dosud byla výška překážek 0,914 m) a pro soutěže žen musí být vysoké 0,762 m (± 3 mm), a min. 3,94 m široké.
  • 23.6 (podle starého číslování pravidlo 169.6) Hloubka vodního příkopu snížena na 0,50 ± 0,05 m. Stávající mohou zůstat.
  • 26.6. (podle starého číslování pravidlo 181.6) Pokud bude během soutěže vyměněna laťka, musí se nastavená výška přeměřit.
  • Veškeré změny pravidel https://www.atletika.cz/clenska-sekce/rozhodci/pravidla1/
  • Kompletní pravidla angličtině https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/book-of-rules

 

Libor Dinga
oddělení soutěží

Vytisknout