přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

9. listopadu 2017, 08:00

Atletika pro radost II - druhý ročník (prodloužení termínu do 15.11.)

Atletika pro radost

Atletika pro radost (dále jen APR) je projekt Českého atletického svazu, který začal v roce 2016. Je rozdělen na dvě základní části. Atletika pro radost I. je určena pro děti od 6 do 11 let a reaguje na projekt Atletika pro děti. V souladu s tímto projektem nabízí další možnosti pro děti této kategorie. Atletika pro radost II má za cíl oslovit skupinu dětí od 12 let, které nemají ambice pokračovat v závodní nebo výkonnostní atletice, ale mají zájem o pohybovou aktivitu, kroužek, rekreační sport, který jim zůstane na celý život. Dále se členové tréninkových skupin (TS) APR II mohou zapojit do činnosti v klubech/oddílech, organizace atletických závodů a náborově prezentačních akcí ČAS.

 

Atletika pro radost II – druhý ročník

Projekt byl zahájen v roce 2016. Je hodnocen jako velmi úspěšný. Z tohoto důvodu bychom rádi navázali vznikem nových tréninkových skupin u dalších ještě nezapojených klubů a oddílů ČAS. V projektu opět dojde k poskytnutí metodické podpory a finančních příspěvků na odměny pro trenéry takto vzniklých tréninkových skupin s uvedeným zaměřením. Vznikne dalších 50 atletických – všesportovních tréninkových skupin v atletických oddílech/klubech.

 

Co musíte udělat, abyste se zapojili do projektu Atletika pro radost II? 

Jako oddíl/klub vytvořte novou tréninkovou skupinu s uvedeným zaměřením, kterou musí navštěvovat min. 10 dětí „sportovat“ by měly její členové 1 – 2 x týdně 1-1,5 h. Personální zajištění: trenér/trenérka oddílu/klubu minimálně s kvalifikací trenéra žactva. Zajistíme vám metodické materiály. Prostory pro trénink by měl zajistit oddíl/klub podle potřeb a tréninkového plánu trenéra. Cílem je využití i jiných sportovišť v dosahu tak aby nabídky sportovního vyžití byla co nejpestřejší a zaujala členy tréninkové skupiny. Členové vzniklé tréninkové skupiny budou evidovanými členy konkrétního oddílu, a tudíž ČAS. Případní kandidáti na trenéry těchto tréninkových skupin bez kvalifikace nebo pouze s kvalifikací TAP budou vyškoleni na trenéry/trenérky žactva (TŽ). Maximálně 2 osoby z jednoho přihlášeného klubu.

 

Jakou získáte podporu?

Trenér nové tréninkové skupiny APR II získá roční finanční podporu 20 000 Kč (2000 Kč/měsíc - září až červen - zatím garantováno jen pro školní rok 2017 - 2018). Dále bude financováno vyškolení trenéra/trenérky atletiky (povinné víkendové školení včetně ubytování, stravy a dopravy v Nymburku 25. - 26. 11. 2017), metodické materiály (brožura Atletika pro žactvo, DVD aj.

Poznámka: do tohoto projektu nelze zařadit jako nové kluby ty kluby, s tréninkovými skupinami APR II, které se již zapojili v loňském roce. Tyto kluby dostanou v letošním roce 50% podpory.

 

Závazné termíny:

do 15. 11. 2017      podání žádosti o APR II na ČAS. Oddíl/klub může podat max. 1 žádost, finanční podpora může být rozdělena maximálně mezi 2 trenéry. Žádosti budou podány na vytvořeném formuláři (viz níže).

Poznámka: Oddíly/kluby, u kterých je již zřízena APR II, nemusí podávat novou žádost.

do 17. 11. 2017    posouzení a výběr žádostí ČAS dle předem určeného klíče. Z došlých přihlášek bude vybráno 50 nových oddílů/klubů s tréninkovou skupinou APR II.

20. 11. 2017                  veřejné oznámení vybraných APR II

20. 11. - 30. 11. 2017    rozeslání podkladů ke zřízení TS APR II – průběžná informovanost ČAS

25. 11. – 26. 11. 2017   školení trenérů žactva (TŽ) pro trenéry TS APR II

listopad - prosinec      příprava metodiky, sad, školení, rozdělení a převod financí

září – prosinec 2017    začátek činnosti TS APR II ve vybraných oddílech/klubech

 

Žádosti zasílejte prostřednictvím následujícího formuláře

ZDE

nejpozději do 15. listopadu 2017.

 

Vít Rus

vedoucí oddělení mládeže

 

 

 

Vytisknout