přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

27. května 2018, 11:00

Atletika pro radost I – Atletické školní přípravky, 3. část

Atletika pro radost

Atletika pro radost (dále jen APR) je projekt Českého atletického svazu, který začal v roce 2016. Je rozdělen na dvě základní části. Atletika pro radost I je určena pro děti od 6 do 11 let a reaguje na projekt Atletika pro děti. V souladu s tímto projektem nabízí další možnosti pro děti této kategorie. Atletika pro radost II má za cíl oslovit skupinu dětí od 12 let, které nemají ambice pokračovat v závodní nebo-li výkonnostní atletice, ale mají zájem o pohybovou aktivitu, kroužek, rekreační sport, který jim zůstane na celý život.

 

Atletika pro radost I – třetí ročník

Projekt byl, tak je uvedeno výše, zahájen v roce 2016. Vzniklo 40 Atletických školních přípravek (AŠP). Projekt je hodnocen jako velmi úspěšný. Z tohoto důvodu jsme v loňském roce navázali vznikem dalších nových 40 AŠP a v letošním roce bychom je rádi doplnili.

V projektu opět dojde k propojení projektů Atletika pro děti a Atletika pro děti do škol. Vznikne dalších 20 AŠP s přímým napojením na konkrétní atletický oddíl/klub.

 

Co musíte udělat, abyste se zapojili do projektu Atletika pro radost I.? 

Jako oddíl navažte přátelství se základní školou. Oslovte vybranou školu/školy a dohodněte vznik a fungování atletické školní přípravky přímo ve škole od nového školního roku 2018 - 2019. AŠP musí navštěvovat min. 20 dětí (optimálně 2 skupiny, 2x 20 – 25 dětí), „atletit“ by měly děti 1 – 2 x týdně 1-1,5 h. Personální zajištění: učitel/učitelka nebo vychovatelka z družiny, popř. trenér/trenérka spolupracujícího oddílu. Zajistíme vám metodický materiál a pomůcky (sadu dětské atletiky). Prostory pro trénink by měla zajistit spolupracující škola. Členové vzniklé AŠP budou evidovanými členy konkrétního oddílu, a tudíž ČAS. Učitelé/učitelky budou vyškoleni na trenéry/trenérky atletických přípravek (TAP).

 

Jakou získáte podporu?

Učitel/trenér nové AŠP získá roční finanční podporu 20 000 Kč (2000 Kč/měsíc - září až červen - zatím garantováno jen pro školní rok 2018 - 2019). Dále bude financováno vyškolení učitele/učitelky na trenéra/trenérku atletiky (povinné víkendové školení včetně ubytování, stravy a dopravy v Nymburku 24. - 25. 11. 2018), metodické materiály (brožura Atletika pro děti, DVD aj.) a oddílu/škole bude zapůjčena sada pomůcek pro dětskou atletiku.

Poznámka: do tohoto projektu nelze zařadit již fungující přípravku, ze které jsou děti evidovány v oddílu/klubu a tedy i v ČAS.

 

Závazné termíny:

4. 5 – 1. 6. 2018                oddíly osloví vybrané školy

do 1. 6. 2018     podání žádosti o AŠP na ČAS. Oddíl může podat max. 2 žádosti,  tj. spojit se max. s 2       školami. Žádosti budou podány na vytvořeném formuláři (viz níže)

Poznámka: Oddíly, u kterých je už zřízena AŠP, mohou podat pouze jednu další novou žádost. Pokud jsou u jednoho oddílu již zřízeny 2 AŠP, nemůže podat další novou žádost.

do 5. 6. 2018    posouzení a výběr žádostí ČAS dle předem určeného klíče (mj. vyplnění „bílých atletických míst“). Z došlých přihlášek bude vybráno 20 nových AŠP.

6. 6. 2018    veřejné oznámení vybraných AŠP

7. 6. - 30. 6. 2018      jednání vybraných oddílů s konkrétními školami ve smyslu realizace AŠP od září 2018 – průběžná informovanost ČAS

červenec – srpen      příprava metodiky, sad, školení, rozdělení a převod financí

září 2018                     začátek AŠP ve vybraných školách

 

Žádosti zasílejte na následujícím formuláři

ZDE

nejpozději do 1. června 2018

Jakékoliv dotazy k projektu APR I zodpoví také Iveta Rudová (tel.: 233 140 405, mobil 602 946 212).

----------------------------------------------------------------------------------------
Informace k projektu Atletika pro radost II budou zveřejněny později. Případné dotazy směřujte na vedoucího oddělení mládeže V. Ruse (mobil 727 973 109).

------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro stávající AŠP:
AŠP, jejichž činnost byla zahájena v roce 2016:
- je ukončena finanční podpora trenérů od ČAS, doporučuje se pro financování trenérů využít regionálních grantů, popř. grantů MŠMT

http://www.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-dotacniho-neinvesticniho-programu-muj-klub-na-rok


- oddílu zůstává zapůjčena sada dětské atletiky a metodické materiály

AŠP, jejichž činnost byla zahájena v roce 2017:
- finanční podpora trenéra bude nadále 1000 Kč/měsíc (září 2018 – červen 2019), podmínkou je pokračování činnosti AŠP v režimu stanoveném ČAS
-  nadále využívají sadu dětské atletiky a metodické materiály

 

Za Oddělení mládeže ČAS: V.Rus, I.Rudová

 

Vytisknout