přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

11. února 2019, 10:33

Atletika pro celou rodinu – výzva k rozšíření projektu

Pohybová gramotnost - Atletika pro celou rodinu 2019

O projektu:

„Pohybová gramotnost“ - Atletika pro celou rodinu je projekt Českého atletického svazu,ve kterém je propojena aktivita dětí s aktivitami rodičů. Pro zdravý vývoj a získání běžných pohybových dovedností výborně funguje jako motivace a inspirace aktivita rodičů, kteří „jdou příkladem“ a jsou vzorem pro cílovou skupinu projektu.

Cíl projektu:

Primárním cílem projektu je zvýšit pohybovou gramotnost u dětí a jejich rodičů. Cílem je dovést rodiče a jejich děti k zodpovědnosti za své zdraví a naučit je, jak správným a pravidelným pohybem působit příznivě na kvalitu svého života. Vedlejším cílem a přidanou hodnotou projektu je i napomáhání ke zlepšení a utužení mezilidských vztahů v rodině, která bude spolu trávit více času sportem.

V roce 2018 proběhla úspěšná pilotní fáze projektu, do které se zapojilo 15 oddílů/klubů a která se setkala s velkým zájmem oddílů i rodičů. V letošním roce rozšíříme projekt o dalších 15 subjektů.

Do projektu zapojujeme rodiče dětí navštěvující naše atletické přípravky v oddílech/klubech tj. dětí do věku 11 let a nabízíme jim společnou aktivitu v rámci akce Atletika pro celou rodinu. Ve vybraných oddílech/klubech proběhne sportovní odpoledne rodičů s dětmi soutěžní formou. Aktivní rodiny se budou moci zapojit i do volnočasové aktivity tj. naučí se, jak společně jednoduše sportovat/atletit mimo tréninky dětí v oddílech/klubech.

Co musíte udělat, abyste se zapojili do projektu Atletika pro celou rodinu? 
Přihlásit oddíl/klub do projektu – viz formulář níže. Pokud budete vybráni, je povinná účast zástupců z oddílu/klubu (1 -2 osoby, nejlépe trenéři přípravek) na školení, které proběhne 23. března 2019 v Brně. Oddíl/klub uspořádá jednu akci – sportovní odpoledne během května – června dle požadavků ČAS. Dále vybere rodiny pro zapojení do volnočasových aktivit.

Jakou získáte podporu?
- vyškolení zástupců oddílu (školení je zdarma, placeno je i cestovné)
- metodiku k projektu
- podporu akce: materiální vybavení (pomůcky), příspěvek na organizaci, trička po organizátory s grafikou projektu, odměny pro děti a rodiče (diplomy, drobné dárky)
- podporu pilotního projektu volnočasových aktivit (rodinné balíčky)

Závazné termíny:
24. 1. – 17. 2. 2019 přihlašování do projektu
do 24. 2. 2019 výběr a zveřejnění vybraných oddílů/klubů (předpokládá se výběr 15 oddílů z celé ČR)
23. 3. 2019 školení zástupců z vybraných oddílů/klubů
květen – červen realizace akcí Atletika pro celou rodinu ve vybraných oddílech a klubech
duben – červenec volnočasové aktivity vybraných rodin
srpen – září zhodnocení, pokračování, případně rozšíření projektu

Žádosti zasílejte na formuláři, který najdete zde.
Po přihlášení vám přijde potvrzovací email. Pokud ne, kontaktujte Ditu Franklovou.

Za projekt Pohybová gramotnost zodpovídá:
Karolína Farská, email: karolinap@atletika.cz

Koordinátorka projektu Atletika pro celou rodinu: Dita Franklová, email: DF.atletikaprodeti@centrum.cz, mobil: 606 934 955

Dita Franklová vám také zodpoví případné dotazy.

Za oddělení mládeže ČAS: Iveta Rudová

Vytisknout