přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. února 2021, 12:24

4. kolo Halové atletické ligy - výběr závodníků, podmínky pro vstup do haly, informace pro vstup trenérů vybraných závodníků

Výběr závodníků, nasazení do běhů a drah proběhl sekčními trenéry seniorské reprezentace:

Omluvy pište e-mailem na sekční trenéry do čtvrtku 25. 2. 2021 do 18:00, ať mohou nominovat náhradníky.

Legenda k dokumentu:

Zeleně = vybraný závodník
Žlutě = náhradník s pořadím
Červeně = nevybraný závodník

PODMÍNKY PRO VSTUP DO HALY

Podmínkou pro vstup do haly bude opět prokázání se negativním výsledkem na onemocnění Covid-19 (PCR nebo antigenní test) ne starším 48 hodin od začátku závodu, případně doklad o absolvovaném očkování proti nemoci Covid-19 (obě dávky). Pro zjednodušení testování účastníků (pořadatel, závodníci, trenéři, rozhodčí atd.) připravuje Český atletický svaz ve spolupráci s pořadatelem možnost testování v den závodu. Pro využití této možnosti je potřeba se na testování objednat prostřednictvím FORMULÁŘE nejpozději do středy 24. února do 12:00 hod. 

V případě dotazu ohledně testování je možné se obrátit na MUDr. Jiřího Neumanna – tel. 604 935 240.

U vybraných závodníků a vybraných trenérů, stejně jako pro pořadatele a rozhodčí, bude testování na místě v den závodu hrazeno zdravotní pojišťovnou a Českým atletickým svazem.

UPOZORNĚNÍ pro trenéry: žádost o provedení antigenního testu NENÍ zároveň přihláškou pro vstup haly. Tyto informace slouží pouze zdravotnickému zařízení provádějící testování.

INFORMACE PRO VSTUP TRENÉRŮ VYBRANÝCH ZÁVODNÍKŮ

Pro vstup trenérů do haly je podmínkou vyplnění akreditačního formuláře a to nejpozději do středy 24. února do 12:00 hod.

Seznam trenérů, kteří prostřednictvím výše uvedeného formuláře požádali o vstup a byli na jeho základě vybráni, bude zveřejněn na www.atletika.cz

Tato povinnost se nevztahuje na vedoucí RSC a sekční trenéry seniorské reprezentace.

Trenéři, rozhodčí, pořadatelé a zástupci médií musí mít po celou dobu konání akce ve vnitřních prostorách nasazenou ochranu horních cest dýchacích v souladu s aktuálními vládními nařízeními (respirátory FFP2 či KN95 nebo dvě chirurgické roušky). V případě nedodržení je pořadatel oprávněn osobu porušující toto nařízení vykázat z vnitřních prostor sportovní akce.

 

Oddělení soutěží

 

Vytisknout