přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

25. února 2011, 12:01

Zpráva ze zasedání Předsednictva ČAS

Přinášíme Vám zprávu z dnešního djednání Předsednictva Českého atletického svazu.

P ČAS vzalo na vědomí stav zpracování výroční zprávy ČAS za rok 2010. * P ČAS schválilo předložený návrh nominace delegátů ČAS na mezinárodní závody konané na území České republiky. * P ČAS vzalo na vědomí hodnocení mezistátního utkání v halových vícebojích a vystoupení české reprezentace zhodnotilo jako zdařilé. * P ČAS schválilo nominaci atletických reprezentantů a doprovodu na halové mistrovství Evropy. * P ČAS schválilo předloženou delegaci hlavních rozhodčích pro mistrovství ČR pro rok 2011. * P ČAS vzalo na vědomí materiál „Běhání nově“ a uložilo místopředsedovi ČAS pokračovat v rozpracování jednotlivých dílčích úkolů. * P ČAS vzalo materiál „Seminář ČAS pro pořadatele atletických závodů“ na vědomí a uložilo řediteli ČAS organizaci semináře. *  P ČAS schválilo nominaci vedoucích na mezinárodní akce 2011.  * P ČAS schválilo navržení Výboru ČAS udělit titul „čestný člen ČAS“ Miroslavu Leflerovi, Oskaru Opavskému a PaedDr. Vladimíru Tikalovi a uložilo předsedovi organizační komise ČAS připravit tento návrh pro jednání Výboru ČAS konaného dne 18. března 2011. * P ČAS schvaluje obsazení valných hromad KAS a PAS delegáty ČAS a ukládá řediteli ČAS informovat o tomto obsazení předsedy KAS a PAS. * P ČAS schválilo delegáty na kongres EA ve složení Fojt, Pilný, Varhaník. * P ČAS schválilo předložený Soutěžní řád družstev pro rok 2011. * P ČAS schválil účast J. Vinduškové na semináři RDC týkající se trenérské kvalifikace v Kolíně nad Rýnem. * P ČAS vzalo na vědomí inventarizaci majetku ČAS. * P ČAS schválilo účast L. Pudilové a V. Žáka na zasedání středoevropské komise rozhodčích ve Švýcarsku koncem dubna. * P ČAS vzalo na vědomí, že J. Roubíček rezignoval na funkci v dozorčí radě ČAS. *

Karolína Farská

Vytisknout