přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

27. března 2010, 13:07

Zpráva z Výboru ČAS

Přinášíme Vám informace ze zasedání Výboru Českého atletického svazu.

Výbor ČAS schválil výroční zprávu ČAS za rok 2009 včetně zprávy o čerpání rozpočtu ČAS za rok 2009. * Výbor ČAS schválil výsledky hospodaření ČAS za rok 2009 podle českých účetních předpisů. Hospodaření ve zdaňované činnosti vykazuje zisk 1 000 000 Kč před zdaněním, v nezdaňované činnosti ztrátu ve výši 294 559 Kč. Daňová povinnost činí 140 000 Kč. Celkový zisk po zdanění v roce 2009 byl vytvořen ve výši 565 440 Kč. * Výbor ČAS schválil zvýšení vlastního jmění ČAS o celou částku zisku vytvořeného za rok 2009. * Výbor ČAS schválil závěrečný účet ČAS a výsledek hospodaření s rozpočtovými prostředky, a to přebytek ve výši 905 294,40 Kč. * Výbor ČAS vzal na vědomí zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady ČAS pro rok 2009. * V ČAS schválil předložený návrh rozpočtového záměru ČAS pro rok 2010. * V ČAS schválil předložený návrh klíčů pro dělení finančních prostředků pro krajské atletické svazy a Pražský atletický svaz pro rok 2010. * Výbor ČAS schválil předložený návrh klíčů pro dělení finančních prostředků pro AO a AK pro rok 2010. * V ČAS schválilo výši členského příspěvku pro atletické oddíly a kluby na rok 2011 ve výši 2000 Kč. *  V ČAS schválil návrh struktury mistrovských soutěží řízených ČAS od roku 2011, s tím, že v extralize mužů a žen bude startovat 10 (místo před tím navržených 8) družstev. Dále V ČAS schválil návrh struktury soutěží řízených ČAS od roku 2011. * V ČAS schválil termín dalšího zasedání Výboru. To se uskuteční 23. října 2010. *

Karolína Farská

Vytisknout