přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:27

Vyšly březnové Atletické listy

Do virtuálních schránek zájemců o informační bulletin ČAS vyrazilo další vydání barevného elektronického měsíčníku. Co nového březnové číslo přináší?

ČAS informuje…
- Předseda svazu Libor Varhaník ve svém úvodníku nabízí pohled na rostoucí popularitu běhů mimo dráhu a jejich větší integraci s atletickým hnutím. Najdete na straně 1.
- Předsednictvo jednalo na pravidelném zasedání 16. února. Čtěte na str. 2.
- Sekretariát ČAS (str. 2-5) informuje o:
   o výši úhrad pro oddíly za soutěže družstev řízených ČAS;
   o vydané brožuře Atletické výkony 2009;
   o výsledků veteránů na halovém MS v kanadském Kamloops.
- Z činnosti komisí a rad:
  o Představíme trenérkou radu, již od září 2009 vede Tomáš Dvořák. Strany 5-6.
   o Komise a rady dále informují na stranách 6-9 o:
     - podmínkách udělení trenérské licence;
     - semináři o rozhodování soutěží pro sportovce s postižením;
     - vzorci pro výpočet odstupného;
     - pravidlech při hostování;
     - kurzu využití kineziologických tapů;
     - schválených a odmítnutých registracích cizinců pro soutěže družstev 2010 - viz přílohu ke stažení;
     - výzvě pro oddíly/kluby k připravovanému webu Atletika pro děti.
- Z jednání komisí a rad přinášíme zápisy z únorové Ekonomické komise a Metodické komise ČAS. Strany 10-11.

Z krajů
- Představíme další kraj – Pardubický KAS, povídali jsme si s předsedou Ladislavem Doskočilem. Hlavní potíže vidí kraj v chybějícím manažerovi kraje a nedostatku mládeže, rysují se však řešení. Více na stranách 11-12
- Dlouholetý předseda sdružení statistiků Jiří Hetfleiš připravuje nejlepší výkony podle ročníků mládeže, tentokrát přišli na řadu 19letí junioři. Strany 12-14.
- Upozorňujeme na web KAS Vysočina - www.kasvysocina.cz
- Na stranách 14 až 19 přinášíme opět únorovou řadu zápisů z jednání KAS: Olomouc, Středočeský, Liberecký, Královéhradecký, Moravskoslezský, Vysočina, Plzeňský. Pražský (PAS), Pardubický.

Rubriku Kalendárium najdete na stranách 20-24. Máte-li ve svém okolí někoho, kdo slaví v nejbližší době (půl)kulaté výročí neváhejte nám poslat informace o něm (ní), popř. tip na adresu redakce (redakce@atletika.cz nebo mprochazka@atletika.cz). Smutné zprávy tentokrát přišla z Prahy, opustil nás významný statistik Jiří Havlín. (s. 24).

AL_03-2010_v.jpg
(Náhled titulní strany lze zvětšit po kliknutí)

Závěr AL patří tradičně pozvánkám na hlavní akce, které očekáváme do dalšího vydání. Na přelomu halové a venkovní sezony, jsou to tradičně chodecké závody.

V tomto čísle inzerují:
Na straně 7: Pražský mezinárodní maraton - www.pim.cz
Na straně 10: Cílové, kamery, větroměry atd.: sprinter_praha@volny.cz; www.sport-service.cz/sprinter; www.swisstiming.com
Na straně 18: Startovní čísla: www.tiskofset.cz

Všechny Atletické listy najdete na www.atletika.cz v rubrice ČAS – ČAS vydává – Jednotlivá čísla AL až do roku 2003. Aktuální číslo (03-2010) pak nejen v případě ztráty zde.

Zasílání mailů je volně dostupné komukoli, kdo se nám přihlásí na adresu redakce, nejlépe e-mailem: redakce@atletika.cz

Věříme, že nám zachováte přízeň. Příjemné čtení Vám přeje

Michal Procházka

Vytisknout