přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

7. dubna 2019, 13:02

Co přinesla Valná hromada ČAS

V neděli 7. dubna proběhla ve Sportovním centru v Nymburku Valná hromada Českého atletického svazu.

Jednání valné hromady Českého atletického svazu vedli předseda ČAS Libor Varhaník a ředitel ČAS. Tomáš Janků.

VH ČAS

-        uctila památku zesnulých za roky 2017-2019.

-        schválila pořad jednání.

-        zvolila členy mandátové komise, volební komise a ověřovatele zápisu.

-        jmenovala hlavního struktátory.

-        vzala na vědomí vystoupení předsedy ČAS Libora Varhaníka.

-        udělila a předseda ČAS slavnostně předal titul „Čestný člen ČAS“ Františku Fojtovi.

Předseda mandátové komise Tomáš Nakládal následně přednesl zprávu mandátové komise (z pozvaných 141 delegátů je přítomno 129 (91 %). Valná hromada ČAS vzala na vědomí zprávu mandátové komise.

Byla projednána zpráva o kontrolní činnosti Dozorčí rady ČAS za období od posledního zasedání VH ČAS. VH ČAS vzala na vědomí zprávu o činnosti Dozorčí rady ČAS. VH ČAS vzala na vědomí zprávu Arbitrážní rady ČAS od posledního zasedání VH.

VH ČAS

-        určila auditorem pro ověření výroční zprávy a účetní uzávěrky ČAS za roky 2019 a 2019 společnost Adamec audit, s.r.o.

-        zvolila 118 hlasy Jakuba Kubálka předsedou Komise rozhodčích ČAS. Jakub Kubálek byl současně odvolán z funkce člena Dozorčí rady.

-        zvolila členy Dozorčí rady ČAS: Josef Fuka (105 hlasů), Dušan Molitoris (115 hlasů).

Byl projednán a následně přijat návrh nových Stanov ČAS.

Byly projednány a schváleny návrhy nového Jednacího řádu Valné hromady ČAS, nového Volebního řádu Valné hromady ČAS a nového Statutu Dozorčí rady ČAS.

VH schválila organizaci voleb členů Předsednictva ČAS na období let 2021 – 2025.

Petr Jelínek, foto: ČAS - Eduard Erben

Vytisknout