přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

19. dubna 2013, 10:53

Atletické listy, duben 2013

Do elektronických schránek zamířilo letošní čtvrté číslo informačního měsíčníku ČAS. Co v něm najdete?

ČAS informuje

- Předseda svazu Libor Varhaník ve svém úvodním slově píše o uplynulé valné hromadě a změnách, které vyplývají pro atletické hnutí z nového občanského zákoníku a novely zákona o dani z příjmu. Najdete na straně 1. (Zápis z VH je přílohou těchto AL.)
- Výbor a Předsednictvo ČAS jednaly na svém pravidelných zasedáních 23. března a 16. dubna, viz s. 2.
- Sekretariát a komise ČAS: poplatky za soutěže družstev, výsledky z MČR v krosu s mezičasy, žádosti o registracích cizinců pro 2013 (přehled je přílohou těchto AL), změna řídícího pracovníka II. ligy skupiny D, upomínka k předložení výroční zprávy oddílu/klubu, jarní školení a doškolovací seminář pro trenéry přípravek, prodloužení termínu pro přihlášku na ME veteránů v Úpici. Více na stranách 3-4.

Z krajů

- V pravidelné rubrice se ptáme největších oddílů v kraji. Pokračujeme dalším oddílem ze Středočeského kraje, za TJ Sokol Kolín-atletika odpovídal Jiří Tuček, s. 5-6.
- Statistik Jiří Hetfleiš poslal nejlepší výkony starších žákyň (14 let) v hale, s. 6.
- Brožura Moravskoslezských soutěží a halová ročenka Moravy a Slezska, s. 6-7.
- Na stranách 7 až 11 přinášíme zápisy z jednání výborů a zejména volebních hromad KAS, v březnu zasedaly Vysočina, Plzeňský, PAS, Moravskoslezský; pouze VH: Karlovarský, Zlínský, Středočeský, Jihočeský, Královéhradecký.

Rubriku Kalendárium si můžete prohlédnout na stranách 11-16. Máte-li ve svém okolí někoho, kdo slaví v nejbližší době (půl)kulaté výročí, neváhejte nám poslat informace, popř. tip o něm (ní) na adresu redakce (redakce@atletika.cz nebo mprochazka@atletika.cz). Rádi uveřejníme také gratulace.

Pozvánky na domácí akce (s. 16) naplňuje dění mimo i na dráze: šampionáty v polovičním i celém maratonu v Pardubicích a Praze, MČR na 10000 m, start extraligy mítinkem v Olomouci i kompletním kolem v Kladně, plus rozjezd nižších soutěží družstev.

V tomto čísle inzerují:
na straně 17: nabídka ubytování, soustředění – Stará Boleslav;
na straně 18: Startovní čísla, www.tiskofset.cz.

Všechny Atletické listy najdete i na webu, aktuální číslo naleznete také zde. Odkaz na AL je v (šedém) menu patičky webu a také v boxu v rubrice O nás. Zasílání mailů s Listy je nadále volně dostupné komukoli, kdo se nám přihlásí na adresu redakce, nejlépe e-mailem: redakce@atletika.cz

Věříme, že nám zachováte přízeň. Příjemné čtení vám přeje

Michal Procházka, redaktor AL

Vytisknout