přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Téma týdne

7. července 2010, 13:34

Extraliga projde revolucí

Třikrát v sezoně se sjížděla extraligová družstva k vzájemnému měření sil, na podzim se ty nejúspěšnější poprali o titul na republikovém šampionátu. Takový systém platil letos naposledy. Od příštího roku budou o vítězích extraligy dílčím způsobem rozhodovat výkony, které závodníci jednotlivých klubů předvedou na mistrovství republiky a vybraných mítincích.

„Dosavadní model extraligy platil s minimálními obměnami přes 40 let, a to i přesto, že se za tu dobu výrazně změnil společenský kontext,“ říká vedoucí oddělení soutěží Václav Fišer. „Atletika ztratila pozici výrazně preferovaného sportu, přestala být povinně vyučována na školách. Objevily se nové, pro mládež zajímavé sporty, což dále přispělo k úbytku atletické členské základny. Sport jako celek se komercionalizoval a vzrostla jeho ekonomická náročnost. K tomu je potřeba přičíst celkovou proměnu hodnot ve společnosti spojených s rozvojem civilizace a jejích neduhů,“ popsal v základních obrysech stávající situaci, na níž je třeba reagovat.

Je zřejmé, že dosavadní podoba extraligových závodů, které trvají šest a více hodin, do této atmosféry příliš nezapadala. „Závody by měly mít svůj řád, ale neměly by být delší, než je rozumná a obvyklá doba, kterou je divák, ale i atlet ochoten akceptovat. Navíc je potřeba vyjít vstříc potřebám a možnostem televize, která je klíčová k propagaci našeho sportu,“ dodává Fišer, který se na nové koncepci extraligy podílel spolu s pracovní skupinou pod vedením Oldřicha Zvolánka.

Jak tedy bude nový model vypadat?
Dřívější extralize se bude podobat pouze první kolo, kde se stejně jako v minulosti utkají zástupci jednotlivých klubů v přímém souboji a v plném rozsahu disciplín. V nich však již nepůjde tolik o pořadí, rozhodujícím kritériem bude hodnota nejlepších výkonů optikou tzv. maďarských tabulek. Do skóre týmu se započítá nejlepších 30 mužských výkonů, u žen pak 25. V každém týmu může být maximálně 24 závodníků (závodnic), povoleno je šest hostujících, z nichž maximálně dva mohou být cizinci. Každý ze závodníků smí absolvovat maximálně dva individuální starty.   
 
Další dvě extraligová kola budou již jen „virtuální“. Za jedno z nich bude považováno mistrovství republiky mužů a žen na dráze, z něhož se do extraligového bodování bude družstvům započítávat nejlepších 15 výkonů u mužů a 12 u žen. I zde bude možno započítávat výkony hostujících závodníků, budou-li uvedeni na soupisce, cizinci však již hodnoceni nebudou. 
Účet tzv. třetího kola vznikne z výkonů, kterých dosáhnou závodníci na vybraných osmi českých mítincích. O zařazení závodu do okruhu rozhodne opět bodování – hodnotit se bude deset nejlepších disciplín z letošního roku) a v každé z nich tři nejlepší výkony, plus dva libovolné další. Dohromady tedy 32 výkonů.    

Na každém mítinku elitního okruhu bude pořádáno minimálně 12 individuálních disciplín, vždy nejméně pět pro muže i ženy, přičemž vše bude konzultováno tak, aby každá z disciplín byla zařazena v daném ročníku alespoň dvakrát. Pro hodnocení družstva se využije opět  tzv. maďarských tabulek, přičemž započítávat se bude stejně jako v prvním kole 30 nejlepších výkonů mužů a 25 výkonů žen.V platnosti zůstává také pravidlo, že jeden závodník může bodovat maximálně ve dvou individuálních disciplinách. Pořadí ve třetím kole bude stanoveno na základě vyhodnocení všech mítinků, které se budou konat od května do srpna.

Každé ze tří kol bude odděleně vyhodnoceno, na konci se vše sečte a nejúspěšnější družstvo se stane Vítězem Extraligy 2011. Prvních sedm postoupí na MČR družstev, týmy na 8. a 9. místě se zúčastní prolínací soutěže a poslední družstvo sestoupí do nižší ligy.

Při republikovém šampionátu družstev se tzv. „pojede zase od nuly“, elitní sedmička týmů si z extraligy nepřenese žádné body. Závodit se bude systémem běžným na PMEZ, a sice že v každé disciplíně bude moci za družstvo startovat jen jeden závodník, přičemž v týmu smějí být jen dva cizinci. Vítězné družstvo získá titul Mistr ČR družstev a kvalifikuje se na PMEZ.
Nový systém soutěže bude realizován následující dva roky. Po jejich vyhodnocení se rozhodne, jak bude v dalších letech soutěž pokračovat. Soutěže 1. a 2. ligy proběhnou v příštím roce beze změny. Teprve po vyhodnocení roku 2011 bude předložen návrh na jejich úpravu.


 Propojení extraligové soutěže s mítinky umožní:
• Zjednodušit stavbu termínové listiny ČAS a ovlivnit termíny mítinků
• Promyšleně komunikovat a umožnit spojení atletiky s moderní technikou, s níž se mládež ztotožňuje a trvale ji užívá (systém závodů - TV - web - video - facebook …)
• Pozitivně ovlivnit úroveň mítinku (mítink automaticky získává kvalitní české závodníky - tím se oddělí od veřejných závodů)
• Pozitivně ovlivnit skladbu disciplín mítinků

Vytisknout