Kategorie seniorů


•    „A“výběr – Úspěšní závodníci, splňující kritéria nastavená v předcházející sezóně a závodníci navržení TR ČAS,              s nadstavbovou finanční podporou s možným přidělením prostředků jednotlivými sekcemi
•    Užší reprezentační výběr seniorů  - závodníci s předpokladem nominace na vrcholné akce v roce 2013 v individuálních disciplínách,     štafetách a týmech (MS, HME, ME družstev, ME v přespolním běhu, ME a MS v běhu do vrchu, EP v chůzi, EP na 10000m, EP ve vícebojích)
•    Širší reprezentační výběr seniorů – závodníci seniorské kategorie – seznam umožňující využít statutu reprezentanta – nutné pro případné čerpání finančních prostředků z rozpočtu státní sportovní reprezentace


Kategorie do 22 let

•    Reprezentační výběr „22“ - závodníci ročníků 1991-1993 s předpokladem startu na ME“22“ 2013       
•    Širší reprezentační výběry kategorie „22“– závodníci kategorie do 22 let – seznam umožňující využít statutu reprezentanta – nutné pro případné čerpání finančních prostředků z rozpočtu státní sportovní reprezentace, škola, atd.


Kategorie juniorů a dorostu

•    Reprezentační výběr juniorů – závodníci s možností startu v této věkové kategorii pro sezónu 2013 (ročníky 1994-    1997) na MEJ
•    Reprezentační výběr dorostu - sledovaní závodníci dorostenecké kategorie pro sezónu 2013 (ročníky 1996-1997),     s možnou účastí na MS“17“ a závodníci (ročníky 1997-1998) s možnou účastí na EYOF v roce 2013

Vytisknout

Kalendář událostí