přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - X. ročník vánočního přátelského utkání žactva

Místo:   
atletická hala TJ Lokomotivy, tř. 17. listopadu 3, Olomouc


Datum:  
pátek 9. prosince 2011

Presentace:  
9,00 – 9,30 hodin v prvním poschodí atletické haly (dveře č. 16)

Startují
Pouze pozvaná družstva z Olomouce, Brna, Prostějova, Zlína, Přerova a Šumperka v příslušných věkových kategoriích.
Mladší žáci a žákyně - narození 1998 a mladší
Starší žáci a žákyně - narození 1996 – 1997

Startovné
Každý oddíl hradí startovné ve výši 1000,- Kč při obsazení všech 4 družstev.

Omezení startů
Za družstvo mohou startovat 3 závodníci v běžeckých disciplínách a 2 závodníci v technických disciplínách. Ve skoku do dálky a vrhu koulí má každý závodník 4 pokusy. Start závodníka je možný jen v jedné věkové kategorii.
Jeden závodník může startovat max. ve 3 disciplinách. (3+0 nebo 2+štafeta)

Přihlášky
Oddíly se přihlašují přes webovou stránku ČAS www.atletika.cz od 3.12.2011 do 08.12.2010 do 20:00 hodin. 

Bodování
Boduje se 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 bodů. Vítězí družstvo s největším součtem bodů. Při rovnosti bodů vítězí družstvo, které získalo ve větším počtu disciplin první místo.

Vyhlášení
Vyhlašování proběhne ihned po ukončení všech disciplin. První tři závodníci v každé disciplině a kategorii obdrží medaile. První tři družstva v součtu všech kategorií obdrží pohár.  

Šatny:  
Jsou zajištěny v budově atletické haly AK Olomouc.
Slouží jen k převlečení, za ztráty pořadatel neručí.

Činovníci:  
ředitel závodů: David Uhlíř
hlavní rozhodčí: Mgr. Miroslav Hrabal

Č A S O V Ý   P O Ř A D
10:00 800m ML D
10:10  800m ST D                  dálka ML H + ST H
10:20 800m ML H
10:30 800m ST H
10:50 60m př. ML D                výška ML D + ST D       koule ST H
11:05 60m př. ML H   
11:20 60m př. ST D        
11:35 60m př. ST H                                                     koule  ST D
11:45 60m ML D                      výška ML H + ST H  
12:00 60m ST D                                                          koule ML H
12:15 60m ML H                      dálka ML D + ST D  
12:25 60m ST H                                                          koule ML D
13:00 štafeta 4 x 1 kolo ML D
13:10 štafeta 4 x 1 kolo  ST D
13:20 štafeta 4 x 1 kolo ML H
13:30 štafeta 4 x 1 kolo ST H
13:50  vyhlášení výsledků 

ST H – starší žáci, ML H – mladší žáci, ST D – starší žákyně, ML D – mladší žákyně

Vytisknout