přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - Úpická laťka 2006

Pořadatelé
Gymnázium a SOŠ Úpice, ZŠ Úpice – Lány, ZŠ Bratří Čapků Úpice ve spolupráci s Městem Úpice.
 
Termín 
Sobota 1. dubna  v 9.30 hodin  = žactvo ve 13.30 hodin  = dorost, junioři, muži, ženy.

Místo
Úpice, sportovní hala při ZŠ Bří Čapků.

Vedoucí činovníci
Ředitel závodu          Martin Zakouřil
Tajemníci závodu      Petr Kalousek a Irena Dobiasová
Hlavní rozhodčí         Květoslav Matyska
Vrchní rozhodčí         Jana Legátová, Václav Král, Radim Dufka, Andrea  
                               Kadaníková, Irena Dobiasová

Přihlášky  
Zasílejte písemně na adresu: 
Základní škola Bratří Čapků, Komenského 151, 542 32 Úpice nebo elektronicky na adresu: blahovkaupice@volny.cz nejdéle do  24. 3. 2006. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení závodníka, rok  narození, název organizace, za kterou závodník startuje. 
(individuální účast bez příslušnosti k oddílu či školy je povolena)

Prezentace
Ve vestibulu sportovní haly
pro kategorie žactva  do   9.15 hodin
pro ostatní kategorie  do 13.20 hodin

Omezení startu
V každé kategorii žactva smí startovat za organizaci maximálně 3 závodníci (výjimkou je přidělení divoké karty od pořadatelů)

Odměny a ceny
Vítěz získá pohár, závodníci na 1.–3. místě medaili , věcnou cenu a diplom.

Technická ustanovení
závodí se podle pravidel atletiky a těchto propozic
rozeskakování závodníků do 3. místa
rozměry doskočiště: 7,5 x 3,5 m, výška 0,5 m
rozměry sektoru pro rozběh: žactvo - délka 11 m, šířka 16 m;
dorostenky, dorostenci, juniorky, junioři, ženy, muži - 16 x 16 m  

Kategorie a základní výšky
mladší žákyně        r. nar. 1993 a ml.                 105 cm
mladší žáci             r. nar. 1993 a ml.                 110 cm
starší žákyně          r. nar. 1992–1991                115 cm
starší žáci               r. nar. 1992–1991                125 cm
dorostenky             r. nar. 1990–1989                120 cm
dorostenci              r. nar. 1990–1989                135 cm
juniorky                 r. nar. 1988–1987                120 cm
junioři                    r. nar. 1988–1987                135 cm
muži                      r. nar. 1986 a starší             135 cm
ženy                      r. nar. 1986 a starší             120 cm
           - zvyšování laťky: 5 x po 5 cm, dále po 3 cm

Časový pořad
08.30 – 09.15      prezentace žactva
09.15 – 09.30      rozskákání mladšího žactva
09.30 – 10.45      soutěž mladšího žactva
10.45 – 11.00      rozskákání staršího žactva
11.00 – 12.15      soutěž staršího žactva
08.30 – 13.20      prezentace ostatních kategorií
13.30                  zahájení soutěží kategorií dorostu, juniorů, mužů a žen
průběžně vyhlášení výsledků (po skončení závodů jednotlivých kategorií)

Poznámky 
závodníci startují na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí
ve vestibulu bude možné zakoupit občerstvení
pro vzdálenější účastníky je možné zajistit ubytování
pro kategorie dorostenců a starších bude upraveno rozběžiště 
délka rozběhu asi 16 m
startovné –  20,- Kč za závodníka = kategorie žactva
                  40,- Kč za závodníka = ostatní kategorie

Kontaktní adresy
Irena Dobiasová, Gymnázium a SOŠ Úpice, Havlíčkova 812, 542 32 Úpice, e-mail: skola@gymsos-upice.cz, č. t.: 499 881 275
Petr Kalousek, ZŠ Úpice–Lány, Palackého 793, 542 32 Úpice, e-mail: zsul@zsul.cz, č. t.: 499 881 124
Irena Nyklíčková, ZŠ Bratří Čapků Úpice, Komenského 151, 542 32 Úpice, e-mail: blahovkaupice@volny.cz, č. t.: 499 881 138

Na Vaši účast se těší pořadatelé!

Vytisknout