přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - Společný krajský přebor v hale

Pořadatel:  
oddíl atletiky SK Nové Město nad Metují


Termín:  
neděle 29.ledna 2012

Místo:              
Městská atletická hala Jablonec nad Nisou

Ředitelé závodu: Aleš Žďárský, ing. Pavel Procházka
Hlavní rozhodčí: Mgr. Ivan Šembera
ZHR a instruktor: ing.Jan Veverka
Technický delegát: ing. František Karlík

Startovné:  
50,- Kč pro atlety registrované v oddílech krajů PU a HK
100,- Kč atleti z jiných krajů ČR a zahraniční závodníci – bez nároku na postup do finále

Přihlášky:  
pouze elektronicky prostřednictvím www.atletika.cz/kalendář  do pátku 27.1.2011 do 18.00. Přihlášky po uzávěrce nebudou akceptovány. Přihlášené starty bude oddíl platit jako nastoupené. Nutnost registrace v ČAS!!
V přihláškách je nutné vždy uvádět nejlepší výkony(halové nebo z dráhy).Bez uvedení výkonu v přihlášce bude závodník zařazen do startovní listiny jako závodník bez výkonu – tedy do nejméně výhodné dráhy. Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijímat přihlášky na KP jinou formou, než je uvedeno výše.
Případné starty  mladšího žactva budou umožněny pouze ročníkům 1999 za předpokladu, že závodníci budou registrováni v atletickém oddíle a systém AK je zařadí do přihlášek. 
Informace o nepřijatých startech budou  vyvěšeny na www.sportklub.cz v sobotu 28.1.2012 do 10.00 hod.

Závodní kancelář, prezentace
8.15 – 9.30 v závodní kanceláři (přístavba haly* ) budou vydána st. čísla a inkasováno startovné. Nikdo již nebude dopisován do vytištěných a vyvěšených startovních listin!

Technická ustanovení:
Všechny běžecké disciplíny delší než 60m  se běhají přímo na čas bez postupu do finále!
Závody na 60m přek. jsou vypsány jako OPEN s tím, že pořadatel umožní při závodech mužů a žen všem dalším kategoriím absolvovat závod na příslušných mezerách a výškách překážek (netýká se kategorií veteránů!!)
Nasazení do drah a běhů, provede technický delegát v pátek 27.1.2012. 
Oddíly prezentují pouze závodníky, kteří na KP nastoupí, jen tak bude zajištěno plné obsazení drah při sprintech.

Šatny, přezouvání do haly:
Šatny v 1. poschodí haly jsou vyhrazeny ženám, ve druhém poschodí mužům. Šatny nejsou uzamykány. Do haly je povolen vstup pouze po přezutí!!

První pomoc:
V prostoru závodní kanceláře bude po celou dobu konání závodů přítomna zdravotnická služba.

Závodníci startují pouze v oddílových dresech. Hlavní rozhodčí a vrchníci mohou atleta pro nesplnění tohoto ustanovení ze závodu vyloučit.

Skok daleký žákovských kategorií může být v případě velkého zájmu pořádán ve stejném čase, současně ve dvou skupinách na dvou sektorech.

Pokud závodníci mládežnických kategorií nemají vyhlášenou disciplínu v rámci své věkové kategorie, mohou se přihlásit do závodů mužů a žen (60m,400m,800m,1500m,tyč, výška, dálka atd.)

Při rozcvičování je nutné dbát pokynů pořadatele a využít vždy pouze vymezeného prostoru v hale, případně se rozcvičit venku (bude-li to umožňovat počasí).

* Vstup do závodní kanceláře bude značen, prosíme aby vedoucí a trenéři vstupovali do ZK výhradně určeným vchodem z venkovní tribuny.

Základní výšky pro skok vysoký
muži 160cm, ženy 135m, žákyně 125cm, žáci 145cm.

Základní výšky pro skok o tyči
bude upřesněno v den závodů podle aktuálních startovních listin.

ČASOVÝ POŘAD   KP hala  2011  
10.00  chůze 3km  M+Ž      dálka ženy                      koule žci
10.30   60mžky R     
10,40  60m žci R                výška žákyně   
10,50  60m ženy R     
11,00  60m muži R              tyč ženy                         koule dci
11,15  60m př muži F      
11,30  60m př.ženy F      
11,40  60m F žci HK+PU      výška žáci /dálka muži     koule muži
11,50  60m F žně HK+PU     
12,00  60m F ženy HK+PU   Vyhlašovací blok I. -  pouze žactvo
12,10  60m F muži HK+PU      
12,20  3000m muži      
12,40  800m žci                   tyč muži                         koule junioři
12,50  800m muži    
13,00  800m ženy + žky      dálka žákyně sk.A,B   
13,10  300m žky                 výška muži   
13,20  300m žci                                                         koule ženy
13,30  400m ženy                Vyhlašovací blok II. -  pouze žactvo
13,45  400m muži    
14,00  1500m ženy     
14,10  1500m žáci                výška ženy                     koule dky
14,20  1500m muži               dálka žáci sk. A,B   
14,30  150m žky    
14,40  150m žci                                                          koule žky
14,55  200m ženy     
15,10  200m muži                  Vyhlašovací blok III. -  pouze žactvo

Kontakt na pořadatele:
Tel:      491 474 270  (od 8.00 do 14.00)
mobil:  739 185 700 – ředitel závodu

Vytisknout