přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - Přebor Ústeckého kraje starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň

Pořadatel
Z pověření ÚKAS technicky zajišťuje a AC Ústí nad Labem

Datum a místo
Sobota 27. února 2010, Praha - nafukovací hala na Strahově.

Vedoucí činovníci
Technický delegát   Petr Flanderka
Ředitel závodů        Miroslav Vachuta
Hlavní rozhodčí       Rudolf Trubač

Závodní kancelář
Bude otevřena v neděli 27. února 2010 od 7.30 do 8.15 hodin v nafukovací hale na Strahově.

Přihlášky
Zasílají atletické oddíly nejpozději do 23. února 2010 a to e-mailem na adresu bezec@volny.cz, pokud nemá oddíl přístup na Internet pak doporučenou poštou na adresu Milan Holcr, Obránců Míru 1496, 415 01 Teplice (rozhoduje datum poštovního razítka nebo datum odeslání e-mailu). Na přihlášky zaslané po tomto termínu nemůže být brán zřetel.
Formulář ve formátu *xls (Excel) zašlou oddíly elektronickou poštou nebo v tištěné podobě. Přihláška bude obsahovat abecední seznam závodníků a závodnic, příjmení, jména, celá data narození, název přihlašované soutěže, přihlašované kategorie (v jedné disciplíně v jednom dni může být závodník přihlášen pouze do jedné kategorie), nejlepší loňský nebo letošní výkon v přihlašované soutěži.
Pořadatel má právo přihlášku závodníka resp. závodnice z výkonnostních důvodů odmítnout a toto rozhodnutí je povinen oddílům oznámit do 25. února 2010. Ve startovních listinách se bude pouze škrtat, nikoliv dopisovat.

Startující
Startují členové klubů ÚKAS:
a) starší žáci a žákyně (roč. 95 a 96), mladší žáci a žákyně (roč. 97 až 99), kteří byli k účasti na mistrovstvích přihlášeni resp. vybráni, a prezentovali se včas v závodní kanceláři,
b) mladší žactvo nesmí startovat v kategorii staršího žactva
c) závodníci resp. závodnice nar. 2000 a mladší nemohou na přeboru startovat,
d) start závodníků jiných krajů je ponechán na rozhodnutí technického delegáta a  to za startovné 100,- Kč za disciplínu. (flape@email.cz , mob. – 606 658 803); start žáka ve více disciplínách než je povoleno (viz níže) bude zpoplatněn 100,- Kč za start a jde o start mimo soutěž (je potřeba uvést v přihlášce).

Startovné
Dle rozhodnutí ÚKAS  platí oddíly startovné 30,- Kč za přihlášeného závodníka.

Soutěže
Starší žactvo - 60 m, 150m, 300m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 3x300 m, výška, dálka, koule
Mladší žactvo - 60 m, 150m, 300m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, dálka, koule

Omezení startu
a) závodníci resp. závodnice st. žactva  mohou startovat max. ve třech disciplínách plus štafetě, do tohoto počtu disciplín se započítává i start v nedělním závodu ve skoku o tyči
b) závodníci resp. závodnice ml. žactva  mohou startovat max. ve dvou disciplínách + štafetě
c) závodníci resp. závodnice mohou startovat pouze v jednom běhu na 800 m a delším.

Předběžný časový pořad
Komise:        I.                           II.                   III.                    IV.
9.00 60m HST – rozběhy      Dálka HST                                   Koule HML
9.10 60m HML – rozběhy    
9.20 60m DST – rozběhy    
9.30 60m DML – rozběhy        
9.40 60m př. HST   
9.45 60m př. DST   
9.50 60m př. HML                Dálka DML                                   Koule DST
9.55 60m př. DML   
10.00 60m HST - finále    
10.05 60m HML - finále    
10.10 60m DST - finále    
10.15 60m DML - finále    
10.20 Vyhlášení - 60m a 60 př. vše, dálka HST, dálka DML, koule, HML, koule DST
10.35 300m HST   
10.45 300m HML                 Dálka DST        Výška HST+HML   Koule DML
10.55 300m DST   
11.05 300m DML   
11.15 800m HST   
11.25 800m HML   
11.35 800m DST   
11.45 800m DML   
11.55 1500m HST + HML                             Výška DST+DML 
12.05 1500m DST + DML    Dálka HML                                    Koule HST
12.10 Vyhlášení - 300m vše, 800m vše, dálka DST, výška HST+HML, koule DML
12.15 150m HST   
12.25 150m HML    
12.35 150m DST   
12.45 150m DML    
13.00 3x300m HST+ DST
13.10 4x200m HML+ DML
13.20 Vyhlášení - Zbývající disciplíny

Vytisknout