přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - Přebor Ústeckého kraje mužů, žen, dorostenců a dorostenek

Pořadatel
Z pověření ÚKAS technicky zajišťuje AK Litvínov.

Datum a místo
Neděle 29. ledna 2006, Praha - nafukovací hala na Strahově.

Vedoucí činovníci
Technický delegát        Petr Flanderka
Ředitel závodů             Jaroslav Neubert
Hlavní rozhodčí            Ing. Miroslav Hotový ???

Závodní kancelář
Bude otevřena v neděli 29. ledna 2006 od 9.00 do 9.45 hodin (ukončení prezentace) v hale na Strahově.

Přihlášky
Zasílají atletické oddíly nejpozději do 22. ledna 2006 a to e-mailem na adresu Vendulka.Praska@seznam.cz , pokud oddíl nemá přístup na Internet pak doporučenou poštou na adresu Vendula Praská Okružní 232, 435 13 Meziboří (rozhoduje datum poštovního razítka nebo datum odeslání e-mailu). Na přihlášky zaslané po tomto termínu nemůže být brán zřetel.

Vyplněný formulář ve formátu *xls (Excel) zašlou oddíly elektronickou poštou nebo v tištěné podobě. Přihláška bude obsahovat abecední seznam závodníků a závodnic, příjmení, jména, ročníku narození, názvu přihlašované soutěže, přihlašované kategorie (v jedné disciplíně v jednom dni může být závodník přihlášen pouze do jedné kategorie), nejlepší loňský nebo letošní výkon v přihlašované soutěži.

Pořadatel má právo přihlášku závodníka resp. závodnice z výkonnostních důvodů odmítnout a toto rozhodnutí je povinen oddílům oznámit do 24. ledna 2006. Ve startovních listinách se bude pouze škrtat, nikoliv dopisovat.

Startující

Startují závodníci registrovaní za kluby ÚKAS:
a) muži a ženy (roč. 88 a starší), dorostenci a dorostenky (roč. 89 a 90), kteří
    byli k účasti na mistrovstvích včas přihlášeni a prezentovali se včas v
    závodní kanceláři. Za platnost registrace zodpovídá mateřský oddíl,
b) start závodníků jiných krajů ponechán na rozhodnutí ředitele závodů, a to
    za startovné 100,- Kč za disciplínu.

Startovné
Dle rozhodnutí ÚKAS  platí oddíly startovné 10,- Kč za přihlášeného závodníka.

Soutěže
Muži               60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., výška, dálka,  
                     trojskok, tyč, koule, štafeta 4  x 400 m
Ženy              60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., výška, dálka,
                     trojskok, tyč, koule, štafeta 4 x 400 m 
Dorostenci      60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., výška, dálka, 
                     trojskok, tyč, koule, štafeta 4 x 200 m
Dorostenky     60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., výška, dálka, 
                     trojskok, tyč, koule, štafeta 4 x 200 m
Starší žáci       tyč
Starší žákyně  tyč

Omezení startu
Závodníci resp. závodnice nar. 1993 a mladší nemohou na přeboru dle rozhodnutí STK ÚKAS startovat. Závodníci 1991 a 1992 mohou startovat v případě dobré výkonnosti pouze v kategorii dospělých.

Základní výšky
Základní výšky určí pořadatel po obdržení přihlášek.

Technická ustanovení
a) v soutěžích na 60 m postupuje podle časů nejlepších 6 do finále A a dalších
    6 nejlepších pak do finále B
b) překážkové běhy i ostatní běhy se běží na čas rovnou jako finále,
c) v trojskoku je vzdálenost odrazového břevna od bližšího okraje doskočiště
    stanovena na:
    - 11 m pro soutěže mužů a dorostenců,
    - 9 m pro soutěže žen a dorostenek.

Organizační opatření
a) šatny jsou k dispozici v budově vedle haly, skříňky nikoliv, věci si vezměte
    sebou do haly.
b) sportovní obuv na přezutí pro vstup do haly povinná, kontrola u vchodu
    (Litvínov) nikoho nepustí.
c) rozcvičování zásadně mimo prostor haly bez ohledu na počasí, pro
    rozcvičení přezout; k rozcvičování nesmí závodníci používat posilovací
    nářadí a stroje umístěné v hale.
d) parkování aut i autobusů na ploše před nafukovací halou.

Zajištění rozhodčích a organizátorů
Rozhodčí:                běhy AK Bílina, dálka Počerady, Klášterec,Chomutov
                              trojskok AK Most, tyč USK VŠEM Ústí n.L.,výška 
                              Lovochemie Lovosice, koule ASK Děčín
Rozhlas:                  AK Litvínov
Medaile a diplomy:   předá předseda ÚKAS
Závodní kancelář:    AK Litvínov ( včetně napsání diplomů)
                              Děčín, Počerady a Most si sebou přivezou pásmo.

Časový pořad
10.00  60 m MUŽI rozběhy    Dálka Ž+DKY     Koule DCI    Tyč ženské složky
10.15  60 m DCI rozběhy     
10.25  60 m ŽENY rozběhy     
10.35  60 m DKY rozběhy     
10.50  60 m př. MUŽI    
11.00  60 m př. DCI                                      Koule ŽENY 
11.10  60 m př. ŽENY    
11.20  60 m př. DKY             Dálka M+DCI   
11.30  60 m MUŽI finále     
11.40  60 m DCI finále     
11.50  60 m ŽENY finále     
12.00  60 m DKY finále     
12.10                                                           Koule DKY 
12.25  400 m MUŽI                          Výška Ž+DKY            Tyč mužské složky
12.40  400 m DCI    
12.55  400 m ŽENY+DKY      Trojskok M+DCI   
13.10  1500 m MUŽI    
13.20  1500 m DCI     
13.30  1500 m ŽENY+DKY    
13.45  800 m MUŽI                                       Koule M+JŘI 
13.55  800 m DCI    
14.05  800 m ŽENY+DKY      Trojskok Ž+DKY   
14.15  200 m MUŽI                          Výška M+DCI  
14.30  200 m DCI     
14.45  200 m ŽENY    
14.55  200 m DKY    
15.10  4 x 400 m MUŽI    
15.20  4 x 400 m ŽENY  
15.30  4 x 200 m DCI  
15.40  4 x 200 m DKY    

Vyhlašování vítězů bude probíhat v průběhu závodu.

Časový pořad může pořadatel upravit podle počtu přihlášených.
 

Vytisknout