přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - Přebor Středočeského kraje žáků a žákyň na dráze

Pořadatel:
z pověření Středočeského KAS technicky zajišťuje atletický oddíl T.J. Sokol Kolín-atletika

Datum:
neděle 15. května 2011 od 10.00 hod.

Místo:
atletický stadion M.Tučka v Borkách, Kolín

Ředitel závodů:      Mgr. Antonín Morávek
Technický delegát:     Ing. Martin Svoboda   
Hlavní rozhodčí:      Ing. Milan Kantor

Přihlášky:
se podávají nejpozději do 20.00 hod. do pátku 13.5.2011 na internetových stránkách ČASu (www.atletika.cz) s uvedením jména, příjmení, data narození, klubu a nejlepšího výkonu (je rozhodující pro správné nasazení do disciplín, bez výkonů budou řazeni na konec u běhů).
V den závodu se přihlašují pouze štafety na kartičkách a provádějí škrty. Pokud přihlašujete mladší žactvo, které nemá registraci ČASu, zašlete přihlášku e-mailem na adresu antonio.moravek@seznam.cz do pátku 13. května do 20.00 hod.

Startovné:
100,- Kč mimo Přebor Středočeského kraje

Startují:
Starší žáci a starší žákyně (ročníky 1996 a 1997), mladší žáci a mladší žákyně (ročníky 1998, 1999 a 2000).

Soutěže
Žáctvo starší - 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m,  100 m př., 200 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule, disk, oštěp, kladivo.
Žactvo mladší - 60 m, 150 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule,  míček.

Časový pořad:
Komise BĚHY          DÁLKA      VÝŠKA      OŠ-MÍČ-TYČ    KOULE    KLA-DISK
10.00 60m př. Hml  dálka Dml výška Hml oštěp Dst, Hst         kladivo Dst, Hst
10.10 60m př. Dml                                                      koule Hml
10.20  100m př. Dst
10.35  100m př. Hst
10.45  60m Hml - R
10.55  60m Dml - R        
11.10  60m Hst - R                    výška Dst  míček Dml    koule Dst  
11.20  60m Dst - R   dálka Hst    
11.40  60m Hml – F AB                                                                   disk Hst
11.50  60m Dml – F AB     
12.00  60m Hst – F AB       
12.10  60m Dst – F AB
12.30  1500m Hml         
12.40   1500m Dml                   výška Hst                      koule Dml   
12.50   1500m Hst                                       míček Hml      
13.00  1500m Dst     dálka Dst                                                         disk Dst
13.15  800m Hml          
13.25   800m Dml 
13.35  800m Hst     
13.45   800m Dst                                                           koule Hst   
13.55   150m Hml                      výška Dml   
14.10   150m Dml           
14.25   150m Hst                                          tyč Hst, Dst
14.35  150m Dst       dálka Hml          
14.55   300m Hst
15.05  300m Dst     
15.25   4x60m Hml
15.35   4x60m Dml
15.45   4x60m Hst
15.55   4x60m Dst
16.15   200m př. Hst
16.25   200m př. Dst

Důležitá upozornění:
1) Kromě běhů na 60 m jsou všechny ostatní běhy finálové, pořadí bude stanoveno na základě dosažených časů.
2) V případě menšího počtu závodníků bude časový pořad urychlen !!
3) Vyhlašování proběhne v blocích podle dokončených disciplín.
4) Vstup na plochu mají povolen pouze závodníci a závodnice a to 10 minut před svojí disciplínou. Výjimku mají technické disciplíny, kde je vstup do sektoru povolen 20 minut před začátkem soutěže pokud to umožní ukončení předchozí soutěže. U skoku o tyči je vstup do sektoru povolen 40 minut před začátkem soutěže.
5) K rozcvičení používají závodníci rozcvičovací 300 m stadion.
6) Disciplíny kladivo a disk proběhnou na starém 300m stadionu, proto je nutné, aby závodníci, kteří se rozcvičují na jiné disciplíny, dbali zvýšené opatrnosti při pohybu na rozcvičovacím stadionu.

Vytisknout