přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - Přebor Prahy mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek

Pořadatel:
z pověření PAS pořádá PSK Olymp Praha

Datum:   
sobota 4. 2. a neděle 5. 2. 2012

Místo:    
Hala Otakara Jandery - Stromovka

Startují:  
atleti a atletky ročníku 1996 a starší – ve svých věkových kategoriích
Přihlášky se přijímají: prostřednictvím www.atletika.cz  od 30.1. do 2.2. 2012 do 22:00 hodin

Vedoucí činovníci:
ředitel závodů:  PaedDr. Ladislav Kárský
hlavní rozhodčí  Jiří Kryštof st.
techničtí delegáti  Tomáš Nakládal a Martin Smetana

Rozsah disciplín pro všechny kategorie:
60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m překážek, výška, dálka, trojskok, tyč, koule,
muži, junioři, dorostenci a ženy 3000 m.

Prezentace:
k disciplínám se uskuteční na určeném místě (start 150 m) nejpozději 20 minut před stanoveným začátkem disciplíny. Toto ustanovení platí i pro finálové soutěže v bězích na 60 m a 60 m překážek.
V soutěžích v běhu na 200 m a skoku o tyči pak nejpozději 60 minut před stanoveným začátkem soutěží.
a) Pokud se pro malý počet přihlášených nebudou konat rozběhy, uskuteční se finále v čase rozběhů. Finále A a B se uskuteční i v bězích na 60 m, pokud v rozbězích startovalo nejméně 18 závodníků. Štafety na 4 x 200 m jsou přeborem kategorií mužů a žen. Není vypsán závod juniorek a dorostenek na 3000 m.
b) V bězích na 200 m se soutěží pouze v pěti drahách (nebude použita první dráha).
Do běhů budou závodníci zařazeni podle výkonnosti. Losování do drah v souladu s pravidly atletiky je v kompetenci technických delegátů a proběhne na základě včasné prezentace závodníků a závodnic.
c) V případě velkého počtu přihlášených závodníků či závodnic v kterékoli technické disciplíně může technický delegát rozhodnout o rozdělení soutěže. O této skutečnosti bude informovat sportovce prostřednictvím webových stránek PAS a ČAS v pátek
3. 2. 2011 do 15:00 hodin.

Časový pořad:

Sobota 4. 2. 2012
09:30                                                tyč Ž, jky (základní výška 2.60 m)
10:00   60 m př. dkyR                    tyč Ž, dky (základní výška 2.30 m)
10:15   60 m př. jky R
10:25   60 m př. ŽR
10:40   60 m př. dci R
10:55   60 m př. jři R
11:10   60 m př. MR                      dálka Ž F, jky F
11:25   60 m př. dky F
11:35   60 m př. jky F
11:40   60 m př. ŽF
11:50   60 m př. dci F
11:55   60 m př. jři F
12:00   60 m př. MF
12:10   60 m      dky  R                   dálka M F
12:25   60 m      jky   R
12:30   1. vyhlášení vítězů (60 m př. M, Ž, jři, dci, jky, dky,tyč Ž, jky, dky, dálka Ž, jky)
12:40   60 m      dci R                     tyč jři (základní výška 3,00 m)
                                                           tyč dci (základní výška 2.60 m)
12:55   60 m      jři R
13:10   60 m      ŽR
13:20   60 m      MR
13:40   60 m      dky F A, B
13:45   60 m      jky  F A, B              dálka dky F
13:55   60 m      dci F A, B
14:05   60 m      jři F A, B
14:15   60 m      ŽF A, B
14:25   60 m      M F A, B
14:40   2. vyhlášení vítězů (60 m M, Ž, dky, jky, jři, dci, dálka M, dky)
14:50   400 m   dky F                          tyč MF   
                                                              výška Ž F (základní výška 1.5 m),
                                                              výška jky F a dky F (základní výška1.35 m)
15:00   400 m   jky F                          dálka dci F
15:10   400 m   dci F
15:20   400 m   jři F
15:30   400 m   Ž F
15:40   400 m   M F
15:55   1500 m  Ž,jky,dky
16:00   3. vyhlášení vítězů (400 m M, Ž, jky, jři, dky, dci, tyč dci, jři, dálka dci)
16:15   1500 m  dci
16:25   1500 m  jři
16:35   1500 m  M
16:50    4. vyhlášení vítězů (1500 m M, Ž, jky, jři, dky, dci, tyč M, výška Ž, jky, dky)

Neděle 5. 2. 2012
10:30                                                     dálka jři F                                                           koule dky F
11:00   3000 m Ž,                                výška jři F (základní výška1.65 m),
                                                               výška dci F (základní výška 1.55 m)
11:20   3000 m M, jři, dci                                                                                                koule Ž, jky F
11:45   1. vyhlášení vítězů (3000 m M, Ž,  jři, dci, dálka jři, koule dky)
12:00   200 m dky F                              trojskok Ž, jky, dky F
                                                                (souběžně dvě rozběžištích, vzdálenost břevna 9m a 11m)
12:15   200 m jky  F
12:30   200 m Ž F                                                                                                            koule dci F
12:40   200 m dci F
13:00   200 m jři F                               trojskok jři, dci F (vzdálenost břevna 11 m)      
                                                                výška MF (základní výška 1.75m)
13:15   200 m MF
13:30   2. vyhlášení vítězů (200 m M, Ž, jky, jři, jky, dci, trojskok Ž, jky, dky, výška jři, dci, koule Ž, Jky, dci)
13:30                                                                                                                                  koule jři F
13:40   800 m   dky F
13:50   800 m   jky  F
13:55   800 m   Ž F
14:05   800 m   dci F                             trojskok M F
14:15   800 m   jři F
14:25   800 m M F                                                                                                             koule M F
14:40   3. vyhlášení vítězů (800 m M, Ž, jky, jři, dky, dci, trojskok jři, dci, koule jři)
14:50   4 x 200 m  Ž F
15:00   4 x 200 m  M F
15:20   4. Vyhlášení vítězů (4x200 m M, Ž, Výška M, Koule M, trojskok M)

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ PRO PRAŽSKÉ HALOVÉ SOUTĚŽE

Všechny pražské halové atletické soutěže jsou organizovány podle pravidel atletiky
a soutěžních řádů uvedených ČAS v brožuře Atletické soutěže 2012 a podle této brožury PAS.

1.   Věkové kategorie
 muži a ženy   nar. 1992 a starší
 junioři a juniorky  nar. 1993 - 1994
 dorostenci a dorostenky nar. 1995 - 1996

2. K přebornickým soutěžím jsou oprávněni:
Závodníci a závodnice pražských atletických klubů a oddílů (za podmínky úhrady startovného ve výši 100,-Kč může být přijata i přihláška mimo pražského závodníka či závodnice) ročníku 2000 a starší, mající platný registrační průkaz ČAS a k přeborům jednotlivců jsou řádně přihlášeni prostřednictvím webové aplikace stránek ČAS. O startu a případném postupu do finále mimopražského závodníka či závodnice rozhodne technický delegát přeboru.
Za platnou zdravotní prohlídku startujících odpovídají u mládeže do 18 let zákonný zástupce,
u dospělých sami startující.

3. Omezení startu v přebornických soutěžích
V kategorii žactva je možno startovat nejvýše ve třech disciplinách, v kategorii juniorské a dorostenecké ve čtyřech disciplinách. Dorost a žactvo smí v jednom dni absolvovat pouze jeden závod na trati 800m a delší , v juniorské kategorie 1500 m a delší. Počet startů atletů a atletek narozených v roce 1992 a dříve není omezen.

4. Přihlášky k přeborům Prahy
Provádějí se přes webové rozhraní www.atletika.cz, štafety se přihlašují v den závodu
podle pokynů technických delegátů.

5. Startovné a pokuty
Startovné hradí přihlášení účastníci v hotovosti. Startovné je nutné uhradit v závodní kanceláři nejpozději 45 minut před začátkem disciplíny. Při nenastoupení závodníka k soutěži se startovné nevrací a propadá ve prospěch pořadatele. Startovné za řádně přihlášené závodníky je třeba uhradit, i když se soutěží nemohou zúčastnit.
Startovné je stanoveno v následující výši:
V přeborech Prahy 30,- Kč za každý přihlášený start, u závodníků pražských oddílů; 100 Kč za každý přihlášený start u mimopražských závodníků.
Za přihlášený start ve štafetovém závodě činí startovná 50,- Kč.

6. Technická ustanovení
Závodí se dle pravidel atletiky a ustanovení této brožury.
Závodníci musí startovat v dresech nebo kombinézách, evidovaných pro jejich mateřský klub. Start v jiném úboru nebude povolen, případně bude trestán diskvalifikací.

7.  Protesty a odvolání
Protesty, týkající se sporných otázek, které vznikly v průběhu závodu, musí být řešeny v souladu s pravidly atletiky.
Protest musí být podán ihned vrchníku disciplíny discipliny, nejpozději však do 30 ti minut
po úředním vyhlášení výsledku závodu. Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka disciplíny se podává písemně, společně s vkladem 300,-Kč odvolací komisi, složené zpravidla z hlavního rozhodčího, jeho zástupce a technického delegáta.
Při zamítnutí odvolání propadá vklad ve prospěch PAS.

8. Tituly a odměny
Přeborníkem Prahy v kategoriích mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostu, staršího a mladšího žactva, pokud v disciplíně startovali alespoň tři soutěžící, se stává nejlépe umístěný závodník pražského oddílu, který obdrží medaili a diplom. Pražští závodníci, kteří v disciplíně obsadili druhé a třetí místo obdrží medaili a diplom.
Vyhlášení vítězů je součástí závodů a nenastoupení k vyhlášení může mít za následek diskvalifikaci závodníka.

9. Závodní kancelář, šatny
Závodní kancelář a šatny, budou otevřeny 90 minut před začátkem soutěže. Šatnové prostory složí pouze jako převlékárny.

Vytisknout