přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - Přebor Jihočeského kraje mužů a žen open

Pořadatel
z pověření JčKAS pořádá TJ Vodní stavby Tábor 

Datum
sobota 24. ledna 2009 

Místo
Praha, hala Strahov

Startují
v kategorii M/Ž atleti ročníku 1993 a starší, starší žactvo (1994-1995) v rozsahu závodění své věkové kategorie

Přihlášky:
přihlášky přes AK do pátku 23.1.2009 do12:00hod, bez štafet. Oddíly jsou povinny podat přihlášku na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Startovné
20,-Kč za každou disciplínu

Činovníci:
Ředitel závodů:  Mgr. Petr Nývlt
Hlavní rozhodčí:  Ing. Václav Tipka
Technický delegát:  Pavel Novák

Omezení přihlášek
dle zaslaných přihlášek provede TD výběr na 24 závodníků (32 na 60m) v disciplíně. Pokud pro malý počet přihlášek odpadnou rozběhy, uskuteční se finále v čase rozběhů.

Rozsah závodů:
Muži: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m př., 4x200m, dálka, trojskok, výška, tyč, koule/7,26
Ženy: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m př., 4x200m, dálka, trojskok, výška, tyč, koule/4
jři/jky:  koule (pouze jři/ 6kg), 60m př.( pouze jři)
dci/dky:  koule (dci/5kg, dky/3kg), 60m př.

Omezení startu
Žactvo a dorost může startovat nejvýše ve třech disciplinách včetně štafety, junioři/-rky a starší bez omezení. Žactvo a dorost může v jednom dni startovat pouze v jednom běhu na 800m a delším, junioři/-rky pouze v jednom běhu na 1500m a delším

Základní výšky:
Tyč M / Ž 280cm / 210cm   
Výška M / Ž  155cm / 130cm

Podmínky účasti:
Startují registrovaní závodníci jihočeských klubů.
Oddíly vybaví své závodníky oddílovými dresy, popř. jednotným tričkem.

Upozornění:
Doplňky a změny se předávají v závodní kanceláři s poplatkem 50,-Kč za každou změnu a doplněk. Přihláška musí obsahovat jména a příjmení závodníků, celé datum narození, klub a disciplíny s uvedením nejlepšího letošního výkonu (není-li, pak loňského). Za nenastoupený start je pořadatel oprávněn vybírat pokutu ve výši 50,- Kč. Pokud pořadatel bude ochoten převzít přihlášku po stanoveném termínu, je oprávněn požadovat za start poplatek 50,-Kč. Závodníkům mimo jihočeské kluby/oddíly může být povolen start bez nároku na postup do finále a bez nároku na zisk medaile a diplomu. Přihláška musí být doložena startovným ve výši 100,-Kč. Při nenastoupení závodníka k soutěži se startovné nevrací a propadá ve prospěch pořadatele.

Časový pořad:
10:00 60m Ž,                 tyč Ž                              koule M            dálka M
10:20 60m M    
10:45 60m př. dky    
11:00 60m př. Ž    
11:15 60m př. dci                                                koule jři dci 
11:30 60m př. M + Jři    
11:45 60m M, F                                                                          dálka Ž
11:55 60m Ž, F    
12:15 800m M,                           výška M  
12:30 800m Ž,               tyč M                              koule Ž  
12:40 3000m Ž     
13:00 3000m M    
13:20 400m M                                                                            trojskok Ž
13:40 400m Ž    
14:00 I.blok vyhlášení                                          koule dky 
14:20 1500m M                           výška Ž                                    trojskok M
14:40 1500m Ž     
15:00 200m M    
15:20 200m Ž    
15:45 4x200m M    
16:00 4x200m Ž    
16:20 II.blok vyhlášení    

Vytisknout