přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - Přebor JČ kraje v hale staršího a mladšího žactva

Pořadatel: 
z pověření JKAS pořádá SK 4DV ČB 

Datum: 
27. ledna 2008 

Místo: 
Praha, hala Strahov

Startují: 
v kategorii žáci/žákyně, atleti ročníku 1993 a 1994
v kategorii mladší žáci/žákyně, atleti ročníku 1995,1996 a 1997

Přihlášky: 
mailem do 22.1.2008 na adresu pořadatele: 4dvcb@tiscali.cz ,
upřesnění (škrty) do 25.1.2008

Startovné: 
20,-Kč za každou disciplínu

Činovníci závodu:
Ředitel závodů: Pavel Novák
Hlavní rozhodčí: Stanislav Gryc
Technický delegát: Michal Rybák 

Omezení přihlášek: 
dle zaslaných přihlášek provede TD výběr na. 6 rozběhů ,v poli 24 závodníků resp. 32 závodníků (u společných kategorií) v disciplíně. Seznam přihlášených umístí TD na internetovou stránku www.jckas.cz. Pokud pro malý počet přihlášek odpadnou rozběhy, uskuteční se finále v čase rozběhů.

Rozsah závodů:
žci/žně: 60m, 150m, 300m, 800m, l500m, 60m př., dálka, výška, tyč, koule (žci/4, žně/3kg) 3x300m
mlžci/mlžně: 60m, 150m,  800m,  60m př., dálka, výška, koule(3kg)

Omezení startu: 
Žactvo může startovat nejvýše ve třech disciplinách a štafetě, Žactvo může v jednom dni startovat pouze v jednom běhu na 800m a delším,
a)  Podmínky účasti
Startují registrovaní závodníci jihočeských klubů..
Oddíly vybaví své závodníky oddílovými dresy, popř.startovními čísly s logem oddílu.
b)  Přihlášky
E-mailem, vyjímečně jinou cestou a to po dohodě s pořadatelem. Platí pro všechny závody!
Doplňky a změny se předávají v kanceláři k tomuto účelu otevřené pořádajícím klubem/oddílem s poplatkem 50,-Kč za každou změnu a doplněk. Přihláška musí obsahovat jména a příjmení závodníků, celé datum narození, klub a disciplíny s uvedením nejlepšího letošního výkonu (není-li, pak loňského). Za nenastoupený start je pořadatel oprávněn vybírat pokutu ve výši 50,- Kč.
Pokud pořadatel bude ochoten převzít přihlášku po stanoveném termínu, je oprávněn požadovat za start poplatek 50,-Kč. Závodníkům mimo jihočeské kluby/oddíly může být povolen start bez nároku na postup do finále a bez nároku na zisk medaile a diplomu. Přihláška musí být doložena startovným ve výši 50,-Kč – neplatí pro předem dohodnuté společné přebory s jinými kraji  Při nenastoupení závodníka k soutěži se startovné nevrací a propadá ve prospěch pořadatele.

Časový pořad:
10.00 60m, žně,mžně          tyč žci         koule žci              dálka žně
10.30 60m  žci,mžně      
11.00 60m př. žně,mžně     
11.20 60m př .mžci     
11.35 60m př. žci                                  koule žně             dálka žci
11.50 60m žně,mlžněF       tyč žně  
12.00 60m žci ,mlžciF  
12.25 300m žci  
12.40 300m žně                 výška žně, mlžně   
12.55 800m žci,mžci                              koule mlžci          dálka mlžně
13.05 800m  žně,mžně   
13.15 I.blok vyhlášení    
13.40 1500m, žci                                    koule mlžně         dálka mlžci
13.50 1500m  žně               výška žci, mlžci
14.05 150m žně    
14.15 150m žci   
14.30 150m  mlžně   
14.45 150m  mlžci   
15.00 3x300m žně  
15.10 3x300m žci
15.30 II.blok vyhlášení

Zkratky:
žci/žně–žáci/žákyně
mlžci/mlžně–mladší žáci/žákyně

Vytisknout