přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - Okresní přebor družstev žactva v atletice

Technické zajištění:
TJ ZNOJMO - oddíl atletiky a OAS Znojmo

Datum konání:   
IV. kolo proběhne v úterý 13.9.2011 ve 14.15 hodin

Místo konání:
stadion TJ Znojmo v Husových sadech

Podmínky účasti:
startující žáci a žákyně ročník nar. 96 a mladší
Družstva startují na soupisku potvrzenou ředitelem školy nebo
odd. atletiky.

Omezení startu:
družstvo tvoří v každé kategorii 10 závodníku; každý závodník
může startovat maximálně ve třech disciplinách;
ve skoku dalekém, vrhu koulí a hodu kriketovým míčkem mají všichni
závodníci 4.pokusy

Discipliny :  
pro obě kategorie - 60 m, 800 m, výška, dálka koule, kriketový míček

Přihlášky :  
zasílají školy nebo odd. atletiky s datem poštovního razítka:
na čtvrté kolo nejpozději 9. září 2011
na adresu: Josef Šoba Nad Přehradou 2, 669 02 ZNOJMO
nebo e -mailem : jsoba@c-box.cz nejpozději do 12.září 2011 do 12.00 hod.
Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení,ročník narození a disciplinu. Musí být potvrzena ředitelstvím školy nebo oddílem atletiky. Za zdravotní stav závodníku zodpovídá vysílající složka.
Přihlášky družstev musí být zaslány písemně nebo e-mailem v uvedených termínech, aby mohly být připraveny zápisy.

Hodnocení:
podle počtu přihlášených družstev v každé kategorii se bude
bodovat umístění na 1. -10. nebo 1. - 6. místě.
Vítězem se stane družstvo s největším součtem bodů obou kategorií.
Vítězné družstvo obdrží pohár.

Technická ustanovení:
závodní kancelář bude otevřena v tribuně stadionu od 14,00 hodin, kdy
proběhne prezentace a nahlášení změn.

Cestovné :
hradí vysílající organizace

Časový pořad
14,15 h. 60m žákyně R            výška žáci           koule žákyně
14,25 h. 60m žáci R                dálka žákyně
14,45 h.                                  výška žákyně       koule žáci
15,15 h.                                 dálka žáci
15,30 h. 60m žákyně F                                        míček žákyně
15,45 h. 60m žáci F
16,00 h. 800m žákyně F                                       míček žáci
16,10 h. 800m žáci F

Různé :
pořadatele neručí za cenné věci.

Vytisknout