přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - Okresní kolo CORNY Středoškolského atletického poháru

Pořadatel:  
DDM Hradec Králové ve spolupráci s atletickým oddílem Sokola HK

Datum:  
Čtvrtek 24.září 2009 od 9.30 hod.

Místo:  
Atletický stadion Sokola Hradec Králové na Eliščině  nábřeží.
Na dráze i sektorech je položen polytan, nutno použít tretry na umělý povrch.

Ředitel závodů  a garant soutěže
Miroslav Kronika-Hradec Králové,  604 164 390,   mkronika@seznam.cz

Hlavní rozhodčí
Jiří Brych- Hradec Králové,     777 630 244,  brych.ji@seznam.cz

Startují:  
Studenti 1.-4.ročníku středních škol,u víceletých gymnázií z kvinty až oktávy, které mají sídlo na území okr. Hradec Králové a narození v letech 1990 -1994

Discipliny:  
dívky: 60m,  200m,   800m, výška, dálka, koule 3 kg a štafeta 4-3-2-100m
chlapci: 100m, 400m, 1 500m, výška, dálka, koule 5 kg a štafety 4-3-2-100m

Omezení startu:  
Maximálně 12 chlapců a 12 dívek, v disciplině maximálně 3 závodníci, dvě štafety(bodují 2 nejlepší a l štafeta). Jednotlivec smí jít  2 discipliny a štafetu, jeden závodník nesmí běžet 400m, 1500m a 400 m ve štafetě. Ve skoku do dálky a ve vrhu koulí má každý jen 4 pokusy,ve výšce se laťku zvyšuje stále o 4cm.

Bodování:  
Dle tabulek zabudovaných do programu Atletická kancelář, štafeta dle bodování pro 1000 m(stejné pro chlapce i dívky).

Přihlášky:  
odeslat e-mailem nejpozději do úterý 22.9.2009 do 17.00 hod na adresu:
f.karlik@tiscali.cz    a to ve formě přílohy. Kromě názvu školy a jména vedoucího družstva uvést:
celé příjmení a křestní jméno, datum narození(alespoň rok), disciplinu a případně nejlepší letošní výkon.

Prezentace:  
do 8.15 hod. si vedoucí vyzvednou v závodní kanceláři u obsluhy PC sestavu s předběžnou přihláškou. Tuto sestavu opraví, případně doplní a odevzdají obsluze PC do 8.35 hod.
V den závodu je nutno odevzdat soupisku potvrzenou ředitelem školy a doplněnou textem, který je uveden v rozpisech AŠSK.

Šatny:   
v areálu budovy Sokola, seznam přidělených šaten bude na vrátnici.

Postup:  
Do krajského kola , které bude 30.září 2009 v HK, postupují vítězná družstva. Rozpis  obdržíte po ukončení okresního kola.

Finanční zabezpečení:
V okresním i krajském kole startují družstva na vlastní náklady.
K úhradě nezbytných nákladů pořadatelů, zaplatí  každé družstvo startovné ve výši Kč 200.-(bude vystaven příjmový doklad).

Časový pořad:
9:30   200 m D        výška D     dálka H       koule 5kg H
9:45   400 m H
10:10 800 m D
10:30 1 500 m H      výška H     dálka  D      koule 3 kg D
10:45 100 m H
11:00 60 m D
11:20 400-300-200-100m  D a H   (pořadí bude určeno podle ukončených disciplin)
12:00 vyhlášení výsledků

Vytisknout