přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - Okresní finále v atletickém čtyřboji

Místo:    
stadion TJ Spartak Přerov, Sokolská ulice

Datum:   
pátek 26.září 2008 od 9.00 hodin

Účast
družstva všech škol na území okresu Přerov - závodí 5-ti členná družstva škol v kategorii 8.- 9.třída (tercie-kvarta), žáci narození 1993 – 1995, přičemž obě podmínky musí být splněny současně

Závodní kancelář
bude otevřena od  7.45 hod.

Šatny
budou zajištěny pouze pro převlečení, nenechávejte věci v šatnách

Přihlášky
do 24.září 2008 na adresu – email: klvana@szg.cz nebo Ing.Václav Klvaňa, Svisle 5, 750 02 Přerov.

Přihláška bude obsahovat jména, příjmení, celé datum narození všech závodníků a disciplíny, ve kterých budou startovat a dále formulaci: „Nikdo z uvedených žáků není zařazen do III. nebo IV.zdravotní skupiny nebo není osvobozen od TV“.
! Případné změny v den závodu písemně v závodní kanceláři do 8.30 hod. Každá zúčastněná škola odevzdá při prezentaci jmenovitou soupisku družstva potvrzenou ředitelem školy. 

Startovné
za každé přihlášené družstvo: 100,- Kč pro členy AŠSK a 150,- Kč pro nečleny AŠSK.

Disciplíny
sprint  -60m
vytrvalost - st.žákyně 800m, st.žáci 1.000m
skok  - polovina družstva skok daleký, polovina skok vysoký (3+2 nebo 2+3; případně 2+2)
hod (vrh) - polovina družstva hod míčkem, polovina vrh koulí (žákyně 3kg, žáci 4kg), (3+2 nebo 2+3; případně 2+2)

Bodování
Výkony se bodují podle platných tabulek ČAS. Do výkonu se započítávají bodové zisky 4 nejlepších závodníků. Při stejném bodovém součtu získává lepší umístění družstvo jehož poslední započítaný závodník dosáhl vyššího počtu bodů.

Postup
Do krajského finále postoupí první a druhé družstvo z okresního finále. Možnost postupu mají ještě další čtyři školy z Olomouckého kraje s nejvyšším počtem dosažených bodů.

Výsledky
budou zaslány všem zúčastněným školám e-mailem.

Činovníci:
Ředitel závodů: Mgr.Radovan Rašťák
Technický ředitel: Ing.Václav Klvaňa
Hlavní rozhodčí: Ing.Bohuš Šimáček

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ POŘAD:
9.00 60m st.žáci                                                       koule st.žačky   míček st.žačky
9.30 60m st.žačky  výška st.žáci     dálka st.žáci  
10.45                      výška st.žačky  dálka st.žačky  koule st.žáci      míček st.žáci
11.30 1000m st.žáci    
11.50 800m st.žačky    

Časový pořad může být upraven podle počtu přihlášených a startujících závodníků.

Vytisknout