přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - Mistrovství SZA mladšího a staršího žactva - open

+ vložené disciplíny pro ostatní kategorie

Pořadatel:   
z pověření SZA pořádá Karlovarský atleticky svaz

Datum:       
sobota 11.února 2012 od 10.30 hod.

Místo:         
Praha, hala Strahov

Činovníci závodu
ředitel:                      Jacek Přibáň (777 740 235)
techn.ředitel               Miloslav Novák                   
závodní kancelář        ing. Petr Tirala                              
hlavní rozhodčí          František Novák
hospodář závodu        Jaroslav Vébr
lékař závodu              MUDr.Petr Pavelka
techn.delegát              Mgr. Josef Pšajdl, 
ceremoniál                 

Startují:     
nejmladší žactvo – pouze ročníky narození 2001-2002
mladší žactvo – ročníky 1999-2000 
starší žactvo – ročníky 1997 – 1998       
ostatní  - vložené závody (60m, 200m, koule, tyč)

Přihlášky:  
přes závodní kancelář na stránkách ČAS (kalendář) nejpozději do 20.00 hod. 
ve čtvrtek 9. února 2012. Dodatečné přihlášky nepřichází v úvahu! 

Závodní kancelář
– otevřena od 8.30 hod. (Nutnost zaplatit startovné a odhlásit nepřítomné)

Startovné:  
50 Kč za každého atleta/tku oblasti SZA – platba musí být provedena 
před zahájením závodů! Atleti mimo oba kraje platí 100 Kč za každý start. 
Při nenastoupení atleta/tky k soutěži se startovné nevrací.

Disciplíny
nejmladší žactvo – pouze 60m, 600m (omezení – maximálně 5 z klubu)
mladší žactvo – 60, 300, 600 (DML), 1000 (HML), 60 přek. výška (základ pro 
DML 120cm – HML 130cm) dálka (omezení-maxim. 3 z klubu)    
koule, 4 x 200m (kombinace dvou chlapců a dvou děvčat)
starší žactvo – 60, 150, 300, 800, 60m přek. výška ( DST – 130cm – HST 140 cm)
tyč (stejný základ 220cm), koule, 4 x 200m
vložené disciplíny a limity – 60m (M-7.55 / Ž-8.40),200m (M-23.50 / Ž-27.50), tyč (M-3.50, Ž 2.80) koule – pouze kategorie dorostu a juniorské kategorie

Šatny a sprchy 
– zajištěny.   Za ztrátu cenných věcí pořadatel neručí!

Občerstvení 
– zajištěno

Upozornění 
– nezapomeňte si vzít přezutí do haly!
Na mistrovství bude k dostání „Atletická ročenka 2011“ za 30 Kč – upozorněte na to své svěřence (Každý klub obdrží jeden výtisk zdarma poštou).

Časový pořad:
10.30   60m roz.   DML         dálka DST  koule HST/DCI/JŘI   Tyč DST/HST
10.45   60m roz.   HML
11.00   60m roz.   DST                                                                           
11.15   60m roz.   HST
11.30   60m finále nejDML
11.45   60m finále nejHML      
12.00   60m finále DML         dálka DML   koule DST, DKY, JKY 
12.05   60m finále HML
12.10   60m finále DST   
12.15   60m finále HST
12.30   60m vložený závod Ž +M
13.00   60m přek. DML                                                          Tyč M + Ž
13.10   60m přek. HML                            koule DML + HML
13.20   60m přek DST           dálka HST
13.30   60m přek. HST
13.45   300m DML                                                       výška DML  + DST
13.55   300m HML
14.05   300m DST
14.15   300m HST
14.30   200m vložený závod Ž + M
14.50   600m nejDML                                                                                  
15.00   600m nejHML            dálka HML                         výška HML + HST
15.10   600m DML
15.20   1000m
15.30   800m DST                                                                            
15.40   800m HST
15.55   150m HST
16.05   150m DST
16.20   4 x 200m mladší žactvo
16.30   4 x 200m starší žactvo

 

Vytisknout