přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - Mistrovství Plzeňského a Karlovarského kraje mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň ve vícebojích

/kromě  mladšího  žactva Karlovarského  kraje/
otevřený  závod v rámci  Klatovských  vícebojů

Pořadatel
Z  pověření  soutěžní  komise  SZA  technicky  zajišťuje  atletický  oddíl  TJ  Klatovy.

Datum  a  místo
Sobota  2.  a  neděle  3. července 2011  a  to  v  sobotu  od  10.30  hodin  a  v  neděli  od  9.30  hodin  v  Klatovech na  atletickém  stadionu  Atletiky Klatovy  Pod  Hůrkou .

Činovníci  závodu
Ředitel  závodu                                    RNDr. Jiří  Hostýnek
Hlavní  rozhodčí                                  Mgr. Josef Pšajdl
Technický  delegát  SZA                     MVDr. Slavoj  Pokorný

Přihlášky
Přihlášky  podávají  oddíly-kluby  prostřednictvím  programu  Atletická  kancelář  na  www.atletika.cz – kalendář nejpozději  do  pátku  1.7. 2011  do  20.00  hodin.
Informace  na  TB  376320347,  TZ  377256621,  e-mail :  hostynek.j@tiscali.cz.

Startují
Muži,  ženy,  junioři,  juniorky,  dorostenci,  dorostenky,  starší  žáci,  starší  žákyně,  mladší  žáci  a  mladší  žákyně oddílů-klubů  Plzeňského  a  Karlovarského  kraje.
Dále  cizí  závodníci /-ce/  v  rámci  otevřeného  závodu,  kteří  uhradí  startovné  100,- Kč  za  start.

Kategorie  a  discipliny
Muži,  junioři,  dorostenci  -  desetiboj
-  100m,  dálka,  koule,  výška,  400m
   110m př.,  disk,  tyč,  oštěp, 1.500m
Ženy,  juniorky,  dorostenky  -  sedmiboj
-  100m př.,  výška,  koule,  200m
    dálka,  oštěp,  800m
Starší  žáci  -  devítiboj
-  100m př.,  disk,  tyč,  oštěp
   60m,  dálka,  koule,  výška,  1.000m
Starší  žákyně  -  sedmiboj
-  100m př.,  výška,  koule,  150m
   dálka,  oštěp,  800m
Mladší  žáci  a  mladší  žákyně  -  pětiboj
-  60m př.,  míček,  60m,  dálka,  800m

Závodní  kancelář
Bude  otevřena  každý  den  vždy  1  hodinu  před  zahájením  první  discipliny  v  budově  atletiky  na  stadionu.
Prezentace  v  sobotu  2. 7. 2011  od  9.30  do  10.00  hodin  v  závodní  kanceláři. 

Dráha  a  sektory
Dráha  je  na okruhu  400m  dlouhá, šestiproudá.  Na  rovince  je  osm  drah.
Povrch  dráhy  a  sektorů  je  umělý  -  Polytan.  Sektory  pro  dálku  má  stadion  zdvojené.

Šatny  a  sprchy
Budou  v  sousedním  zimním  stadionu  a  v  budově  atletiky  na  stadionu.  Budou  společné,  neuzamykatelné.
Pořadatel  za  odložené  věci  v  šatnách   a  další  případné  ztráty  v  průběhu  závodu  neručí.

Ubytování
Pořadatel  ubytování  nezajišťuje.  Ve  vyjímečných  případech  lze  přespat  v  atletické  budově, nahlaste předem !

Občerstvení
Bude  možné  v recepci hotelu  „Sport“,  případně  v  bufetu .

Tituly  a  ceny
Pro  OM  platí  bod  9  Společných  ustanovení  SŘ  mistrovských  soutěží  jednotlivců.
Závodníci /-ce/  na  prvních  třech  místech  obdrží  mistrovské  medaile.

Časový  pořad
Časový  pořad  je  orientační.  Může  být  pořadatelem  před  začátkem  závodu  upraven  s  ohledem  k  počtu přihlášených  závodníků /-ic/.  S  touto  úpravou  musí  souhlasit  TD.

Sobota 2. 7. 2011
10.30         100m  M, JI
10.40         100m  DCI       
11.00         60m př. MLŽCI
11.10         60m př. MLŽKY
11.20                                        dálka M, JI, DCI
11.25         100m př. Ž, JKY
11.35         100m př. STŽCI
11.45         100m př. DKY                                            míček MLŽCI
11.55         100m př. STŽKY
12.20                                                                         koule M, JI, DCI
12.30                                      výška Ž, JKY, DKY         míček MLŽKY
13.00         60m MLŽCI                                                                       
13.10         60m MLŽKY                                                                             
13.30                                      výška STŽKY               disk STŽCI
                                                                                 koule Ž, JKY, DKY
14.20                                       výška M, JI, DCI          koule STŽKY
                                               tyč STŽCI
                                               dálka MLŽCI
14.50         150m STŽKY
15.10                                        dálka MLŽKY              oštěp STŽCI
15.20         200m Ž, JKY
15.30         200m DKY
15.50         400m M, JI
16.00         400m DCI
16.10         800m MLŽKY
16.20         800 m MLŽCI

Neděle 3. 7. 2011
 9.30          110m př. DCI         dálka Ž, JKY, DKY, STŽKY
 9.40          110m př. JI
 9.50          110m př. M
10.10                                                                        disk DCI
10.20         60m STŽCI
10.50                                                                        disk M, JI
11.00                                    dálka STŽCI
11.30                                    tyč M, JI, DCI /200cm/   koule STŽCI
                                                                           oštěp Ž, JKY, DKY, STŽKY
12.30                                    tyč M, JI, DCI 300cm/
12.40                                     výška STŽCI               oštěp M, JI, DCI
                                                                               /1.skup. dle tyče/
12.50         800m Ž, JKY, DKY, STŽKY
13.30                                                                       oštěp M, JI, DCI
                                                                             /2.skup. dle tyče/
14.20         1.000m STŽCI                                        oštěp M, JI, DCI
                                                                            /3.skup. dle tyče/
14.30         1.500m M, JI, DCI /1.skup. dle oštěpu/
14.40         1.500m M, JI, DCI /2.skup. dle oštěpu/

Vytisknout