přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - Mistrovství ČR žáků a žákyň v hale

Pořadatel
Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub ASK Slavia Praha.

Datum
Sobota 26. a neděle 27. února 2005.

Místo
Praha - přetlaková hala na Strahově.

Vedoucí činovníci
Ředitel závodů  Ing. Josef Šrámek
Technický ředitel  Mgr. Petr Šarapatka
Vedoucí závodní kanceláře       Milan Urban
Hlasatel Mgr. Petr Novotný
Lékař  MUDr. Zuzana Humlová
Hospodář Mgr. Petr Habásko
Hlavní rozhodčí  Jan Jurečka
Technický delegát Jiří Hetfleiš
Karel Šebelka
Organizační delegát Doc. PhDr. Jiří Šimon, CSc.

Přihlášky
Přihlášky podávají atletické kluby a oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 16. do pondělí 21. února 2005, uzávěrka přihlášek je v pondělí 21. února 2005 ve 24.00 hodin.

Přihláška musí obsahovat seznam závodníků s uvedením příjmení, jména, celého data narození, názvu přihlašované soutěže a nejlepšího výkonu docíleného v přihlašované soutěži v období od 1. dubna 2004 do dne uzávěrky přihlášky, včetně místa a data jeho dosažení, přičemž tento výkon musí být stejný nebo lepší, než je účastnický limit stanovený pro přihlašovanou soutěž.

Neúplná přihláška nebude akceptována.

Prezentace
Prezentaci provádějí atletické kluby a oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 23. do pátku 25. února 2005, ukončení prezentace je v pátek 25. února 2005 v 18.00 hodin.

Startují
Startují starší žáci a starší žákyně, příp. mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými kluby a oddíly. Závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické kluby a oddíly.

Soutěže

Žáci  - 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 3x300 m,
3000 m chůze, výška, tyč, dálka, koule.
Žákyně  - 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 3x300 m, 3000
m chůze, výška, tyč, dálka, koule.

Účastnické limity

Žáci

Žákyně

60 m

7.74

8.34

150 m

18.74h nebo 18.54

20.50h nebo 20.25

300 m

40.80h nebo 40.14

44.95h nebo 44.35

800 m

2:14.5

2:28.5

1500 m

4:44.0

5:17.0

3000 m

10:50.0

-

60 m př.
100 m př.

9.20
15.10

9.75
16.50

3x300 m

Bez limitu

Bez limitu

3000 m chůze

Bez limitu

Bez limitu

Výška

1.70

1.53

Tyč

2.85

2.25

Dálka

5.55

4.95

Koule

12.10 nebo 13.50*

10.30

* Výkon docílený v období od 1. dubna 2004 do 31. prosince 2004 v rozsahu závodění kategorie mladších žáků - platí pouze pro ročník 1991.

Závodní kancelář
Závodní kancelář je umístěna v zadní části přetlakové haly na Strahově.

Ubytování
Ubytování si mohou atletické kluby a oddíly objednat do pondělí 21. února 2005 na následujících adresách :
SK Aritma Praha, Nad Lávkou 672/5, 160 05 Praha 6 (telefon 235358554, fax 235351365, e-mail : skaritma@mbox.vol.cz), cena jednoho noclehu je 215 Kč,
Hotel Kupa, Kupeckého 842, 149 00 Praha 4 (telefon 272195134, fax 272195136, e-mail : hotel.kupa@uamk.cz), cena jednoho noclehu je 200 Kč (bez snídaně), resp. 280 Kč (se snídaní).

Stravování
Stravování pořadatel nezabezpečuje, v průběhu závodů však bude ve vestibulu přetlakové haly na Strahově otevřen stánek s občerstvením.

Zdravotní služba
Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodů MUDr. Zuzanou Humlovou, a to v přední části přetlakové haly na Strahově.

Šatny
Šatny jsou k dispozici v sociální budově vedle přetlakové haly na Strahově.

Rozcvičování
Pro trénink a rozcvičování před vlastní soutěží je možno použít vymezené prostory v přetlakové hale na Strahově, jejichž umístění se bude v průběhu závodů měnit, příp. prostory mimo přetlakovou halu na Strahově.

Startovní listiny
Startovní listiny budou vyvěšeny v přední části přetlakové haly na Strahově. Nasazení závodníků do jednotlivých běhů, rozlosování drah, postupové klíče, pořadí závodníků v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování ve výšce a v tyči určují techničtí delegáti.

Vstup na závodiště
Na závodní ploše přetlakové haly na Strahově se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, jejichž soutěže právě probíhají, rozhodčí a správní činovníci. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem nebo osobou z jeho doprovodu bude potrestáno diskvalifikací závodníka.

Startovní čísla
Startovní čísla se vydávají v pátek 25. února 2005 od 16.00 do 18.00 hodin, v sobotu 26. února 2005 od 12.00 hodin a v neděli 27. února 2005 od 08.00 hodin v přední části přetlakové haly na Strahově. Každý závodník obdrží jedno startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže připevněno :
na prsou,
(300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 3x300 m, 3000 m chůze, dálka, koule)
na zádech,
(60 m, 150 m, 60 m př.)
na prsou nebo na zádech.
(výška, tyč)

Časový pořad

Sobota 26. února 2005
14.00   60 m                    D R
14.15   60 m                    H R
14.30   60 m př.               D R
14.45   60 m př.               H R
15.00   60 m                    D M
15.15   60 m                    H M
15.30   60 m př.               D F
15.45   60 m př.               H F
16.00   60 m                    D F
16.15   60 m                    H F
17.00   800 m                  D R                      Výška D  Tyč H   Dálka H
17.15   800 m                  H R
17.30   300 m                  D R
17.45   300 m                  H R
18.00   3000 m                H F
18.15   150 m                  D R
18.45   150 m                  H R

Neděle 27. února 2005
09.30   3000 m chůze       D F                                     Koule D
10.00   3000 m chůze       H F                       Výška H  Tyč D   Dálka D
10.30   150 m                  D M
10.45   150 m                  H M
11.00   800 m                  D F                                     Koule H
11.10   800 m                  H F
11.20   300 m                  D F
11.30   300 m                  H F
11.40   150 m                  D F
11.50   150 m                  H F
12.00   1500 m                D F
12.15   1500 m                H F
12.30   3x300 m              D F
12.45   3x300 m              H F

Výsledky
Výsledky jednotlivých soutěží budou vyhlašovány hlasatelem závodů a průběžně vyvěšovány v přední části přetlakové haly na Strahově. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu (http://www.atletika.cz).

Protesty a odvolání
Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže v přední části přetlakové haly na Strahově, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3 a 4 Pravidel atletiky).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 5 Pravidel atletiky).

Jury tvoří :
Ředitel závodů        Ing. Josef Šrámek
Hlavní rozhodčí       Jan Jurečka
Technický delegát   Jiří Hetfleiš

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch Českého atletického svazu.

Vyhlašování vítězů
Vyhlašování vítězů bude prováděno v blocích. První tři závodníci, resp. štafety, se na výzvu hlasatele závodů shromáždí v přední části přetlakové haly na Strahově. Na vyhlašování vítězů se závodníci dostaví v klubovém, resp. oddílovém, dresu nebo v klubové, resp. oddílové, teplákové soupravě, nikoli v civilním oblečení.

Poznámka
Vstup do přetlakové haly na Strahově je možný pouze po přezutí nebo s použitím návleků.

Správní rada ASK Slavia Praha přeje všem závodníkům dosažení co nejlepších výkonů a příjemný pobyt v Praze.

Vytisknout