přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - Lesní běh na Resslu - KP v přespolním běhu

KP V PŘESPOLNÍM BĚHU  -  MOST  2008
a
31. ročník “ LESNÍHO BĚHU  NA RESSLU “

Pořadatel
Z pověření ÚKAS technicky zajišťuje atletický klub  AK Most.

Datum
Neděle 30. března 2008. (pozor na změnu času ze zimního na letní!!!!)

Místo
Most, vrch RESSL, lesopark za nemocnicí (informace ohledně příjezdu na Ressl – na tel.603397790 – ing.Milan Rybák

Vedoucí činovníci
Organizační delegát  ing.Milan Rybák
Technický delegát    Petr Flanderka
Ředitel závodu         Mojmír Klíma
Hlavní rozhodčí        Tomáš Parnica  
Vedoucí závodní kanceláře a prezentace     Luděk Honzík a Stanislav Peřina

Přihlášky
Zasílají atletické oddíly nejpozději do 27.března 2008 na adresu ing.Milan Rybák, CVČ v Mostě, Rybalkova 1020, Most - 434 01, telefon: 476 126 600; 603 397 790; e-mail: rybak@cvcmost.cz
V opravdu výjimečném případě bude přihláška k závodu přijata i v závodní kanceláři, nejpozději však 30 minut před startem. 

Startují
Muži  a ženy, junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, starší žáci, starší žákyně, mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na KP přihlášeni atletickými oddíly. V KP startují pouze atleti registrovaní v oddílech či klubech ÚKAS, startující z jiných oddílů startují po úhradě startovného 30,-Kč.
Závodní kancelář i prezentace bude přímo v prostorách konání KP. Šatny a sociální zázemí pro závodníky budou zajištěny v restauraci na Resslu. Za odložené věci v šatně pořadatel neručí. Při prezentaci obdrží každý závodník číslo, které bude upevněno na hrudi závodníka.

Prezentace
v sobotu od  9,00 –  nejpozději však 30 minut před startem příslušné kategorie.

Parkování pro účastníky 
V bezprostředním okolí restaurace na Resslu.

Trať
Zvlněný terén na 0,5km a 2,2km dlouhém  okruhu. Start na zpevněné cestě a  dále je trať vedena po lesní cestě. V celém průběhu lze využít treter.

Lékařská prohlídka
Za lékařskou prohlídku zodpovídá vysílající oddíl. Lékařská pomoc bude zajištěna v prostoru startu a cíle.

Výsledky
Budou zveřejněny na webových stránkách ÚKAS ( atletikausti.com )

Časový pořad  
Mladší žáci   1995 a mladší           1.000m      10.00 hod.
Mladší žákyně  1995 a mladší       1.000m      10.10 hod.       
Starší žáci 1994 – 1993                2.700m      10.20 hod.
Starší žákyně  1994 – 1993          2.200m      10.40 hod.
Dorostenky  1992 – 1991             2.700m      11.00 hod.
Juniorky   1990 – 1989                2.700m      11.00 hod.
Dorostenci  1992 – 1991              4.400m      11.20 hod.
Muži – mílaři  1988 – a starší        4.400m      11.20 hod.
Ženy   1988 a starší                    4.400m       11.20 hod.
Junioři   1990 – 1989                   6.600m      11.45 hod.
Muži – veteráni1  1968 a starší     6.600m      11.45 hod.
Muži – veteráni2  1958 a starší     6.600m      11.45 hod.
Muži - vytrvalci   1988 – 1967       8.800m      11.45 hod.                              
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového pořadu.

Vyhlášení
Vyhlášení vítězů proběhne  v průběhu KP v prostoru startu a cíle takto:
11.20 – žactvo
11.50 – dorost, juniorky, ženy a muži – mílaři
12.30 – junioři, muži – vytrvalci a muži veteráni 1 a 2

Ceny
KP ÚKAS první tři závodníci v každé kategorii obdrží medaili a diplom (v souladu s pravidly ČAS)
Kromě toho závodníci žákovských kategorií, kteří se umístí na 1. - 3. místě obdrží  věcnou cenu. V ostatních kategoriích  obdrží závodníci, kteří se umístí na 1.-3.místě finanční odměnu: 300,-  200,-  a  100,-Kč. Finanční odměny budou vyplaceny v uvedené výši, budou-li v kategorii startovat alespoň 4 závodníci (závodnice). V případě menšího počtu startujících v kategorii, budou ceny poníženy na 150,-  100,-  a  50,-Kč

 

Vytisknout