přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - Jablonecký výškařský mítink

Pořadatel:   
AC Jablonec nad Nisou, o.s. a SPORT s.r.o., rucký.m@seznam.cz

Datum:   
sobota 19. března 2011 od 13.00 hod.

Místo konání:  
krytá atletická hala, U Stadionu 1, 466 01  Jablonec nad Nisou

Ředitel závodu: PaedDr. Miroslav Rucký 
Hlavní rozhodčí: Mgr. Petra Rucká
Moderátor závodu: Jan Tkáč 
Technický ředitel: Mgr. František Špoták
Závodní kancelář: Michaela Hladíková  (misa.hladikova04@seznam.cz)
Ubytování, stravování: Mgr. František Špoták  (feri.spotak@seznam.cz)

Startují a disciplíny
Startují závodníci v kategoriích žactva ročník nar. 1996 až 1998.
Kategorie mládeže ročník nar. 1992 až 1995.
Kategorie dospělých ročník nar. 1991 a starši.
Každý oddíl může přihlásit libovolný počet závodníků v dané kategorii a věku. Přihlášky mohou podávat registrované oddíly ČAS, veřejnost a oddíly ze zahraniční.

Základní výšky a zvyšování
Žactvo  (1996-1998)  základní výška chlapců 130 cm.                                  
základní výška dívek 125 cm.
Mládež  (1992-1995)  základní výška chlapců 160 cm.
základní výška dívek 140 cm.                                  
Dospělí  (1991 a starší)  základní výška žen 150 cm.
základní výška mužů 170 cm.
Zvyšování výšek po 5 cm.

Startovné
80 ,- Kč za jednoho závodníka.
Startovné se platí na místě v den konání závodu v závodní kanceláři.

Hodnocení
V kategorii žactva budou vyhlášeni 3 nejlepší chlapci a 3 dívky, kteří obdrží věcné ceny. V kategorii mládeže obdrží 3 nejlepší chlapci a dívky peněžité ceny 500 – 300 – 200 Kč a v kategorii dospělých 3 nejlepší muži a ženy peněžité ceny ve výši 1.000 – 500 – 300 Kč.

Přihlášky
Závodníci startují na základě přihlášky jednotlivých oddílů a zaplacení startovného. Zájemci o start musí zaslat předběžnou přihlášku do 15. března 2011 na e-mailovou adresu:  misa.hladikova04@seznam.cz
Zájemci o ubytování zašlou objednávku do 9.3.2011.
Start bude umožněn i závodníkům, kteří se přihlásí v den konání. Výše startovného se nemění.

Prezentace
Závodníci se prezentují v závodní kanceláři v den konání závodu od 12.00 do 13.00 hod.
Závodníci, kteří nebyli přihlášeni předem, musí prokázat při prezentaci svoji totožnost (OP, jiný úřední doklad, kde je uvedeno datum narození a fotka).

Šatny
Prostory k převléknutí a hygieně závodníků jsou součástí areálu stadionu. Pořadatel neručí za odložené věci. Pro úschovu oděvu lze využít skříněk za zálohu 50,- Kč která bude vrácena v recepci atletické haly.

Občerstvení
Je zajištěno v bufetu.

Ubytování
Pořadatel zajistí ubytování těm závodníkům, kteří o to požádají v přihlášce a v řádném termínu ubytování zaplatí.  Předběžná cena 350,- Kč/noc/ 1 os.
Termín pro objednání ubytování a zaplacení ubytovacího poplatku je do 18. března 2011.
Bankovní spojení: ČS a.s., č.ú.: 234365408/300

Technická ustanovení
Závodí se dle pravidel atletiky a těchto propozic.
Prezentaci před disciplínou provádí vrchník přímo v sektoru  vždy 10 min před plánovaným začátkem soutěže.
Povoleny jsou hřeby max. 6 mm.

Jiná ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit časový pořad podle počtu startujících.

Časový pořad:
13,00  Výška žactvo dívky+chlap. zákl. v. 125 + 130
14,00  Slavnostní   zahájení 
14,15  Výška mládež dívky+chlap. zákl. v. 140 + 160
15,15  Výška dospělí  ženy+muži zákl. v. 150 + 170
16,30  Vyhlášení  výsledků  a  předání  cen

Vytisknout