přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - Hornická desítka

• Mistrovství České republiky                                   15.15 hodin
   veteránských kategorií v běhu na 10 000 m
• Veřejný závod na 10 000 m                                    15.15 hodin
• Kondiční běh na 3 300 m                                         15.15 hodin
• Běh pro zdraví na 1000 m                                       14.45 hodin
• Závody mládeže                                                      12.30 hodin
• Závod škol                                                               12.30 hodin

Vážení sportovní přátelé,

po roce si Vás opět dovoluji pozvat do Frýdku-Místku. Již posedmé se stovky běžců sejdou v centru našeho města, aby změřily své síly na běžeckých tratích při Hornické desítce. Přesunutí běhu Paskov-Staříč-Paskov do městských ulic se v uplynulých šesti ročnících plně osvědčilo a jubilejní 20.ročník se uskuteční jako mistrovství České republiky veteránských kategorií na 10 km.  Účast pravidelně překračuje 1000 běžců a věříme, že ani v letošním roce to nebude jinak.
 

Celá akce se opět koná pod záštitou Města Frýdku-Místku a zajišťují ji zkušení organizátoři z atletického oddílu TJ Slezan Frýdek-Místek. Díky podpoře desítek sponzorů našeho regionu jsou připraveny hodnotné ceny nejen pro nejlepší, ale i pro všechny účastníky, kteří si přijdou vyzkoušet své síly. Opět jsme připravili několik novinek, které by měly vést k vaší ještě větší spokojenosti. 

Hlavní změnou je měření časů v hlavním závodě plně automatizovaným systémem Championchip, který by měl zabezpečit přesné a hlavně rychlé zpracování výsledků. Toto bylo nutné zvláště s ohledem na velké množství kategorií v rámci Mistrovství České republiky veteránů. Pro zjednodušení jsme nechali vypsané kategorie po pěti letech i pro náš závod. Věřím, že rovněž tato změna se setká s příznivým ohlasem většiny závodníků. Vždyť právě veteráni tvoří velkou část startujících běžců. 

K Hornické desítce patří neodmyslitelně akce pro mládež a širokou veřejnost, vždy s účastí několika stovek startujících. Připraveny jsou tedy opět „Závody mládeže“ a „Běh pro zdraví“. Pokračovat bude rovněž „Soutěž škol“, do níž se mohou zapojit školy i mimo náš region. Podruhé se uskuteční „Kondiční běh“, jehož aktéři absolvují jedno kolo hlavního závodu.
 
Čekání na vyhlášení vítězů dětem opět zpříjemní „Zábavné odpoledne“. Kromě sledování pohádek si děti mohou zasoutěžit a samozřejmě získat rovněž sladkou odměnu. Chybět nebude ani tradiční zvýhodněný prodej sportovního vybavení. 

Generálními sponzory celé akce je opět OKD, a.s. Důl Paskov a Město Frýdek-Místek.  Závody mládeže se konají pod záštitou Poštovní spořitelny, na Vaší spokojenosti se však podílí celá řada dalších sponzorů, což pro Vás garantuje tradičně dobré podmínky.    

V hlavním závodě na 10 km jsou připraveny pro nejlepší zajímavé finanční odměny a pro všechny běžce, kteří závod dokončí, je připravena bohatá tombola s cenami v hodnotě 50.000 Kč. Všichni závodníci obdrží tričko s emblémem závodu.  

V kategorii mládeže jsou pro nejlepší připraveny hodnotné ceny a opět bohatá dětská tombola s cenami v hodnotě 30.000 Kč. V Běhu pro zdraví, který je určen rekreačním běžcům, rodičům a všem zájemcům o aktivní pohyb, je pro prvních 400 v cíli připraveno tričko. Rovněž pro všechny účastníky kondičního běhu je tričko závodu. V soutěži škol budou odměněny tři školy s největší účastí a obdrží sportovní vybavení v celkové hodnotě 10.000 Kč a ani žáci vítězných škol neodejdou s prázdnou. 

Všechny vás co nejsrdečněji zvu do Frýdku-Místku na jubilejní 20.ročník Hornické desítky. Za všechny organizátory mohu prohlásit, že jsme vyvinuli maximální úsilí, aby letošní ročník navázal na úspěšné předchozí ročníky a aby splnil Vaše očekávání. Věřím, že všichni budete odjíždět z Frýdku-Místku opět spokojeni, nejen se svým výkonem, ale i s celým zabezpečením.

Těším se na setkání a přeji Vám všem příjemný sportovní zážitek.

                                                         Josef Nejezchleba, ředitel závodu

OBECNÉ INFORMACE

Pořadatel
TJ Slezan Frýdek-Místek - oddíl atletiky.

Datum konání
SOBOTA  5. LISTOPADU  2005.

Místo startu
FRÝDEK-MÍSTEK, Národní dům, Palackého ulice (u autobusového nádraží v Místku)

Organizační pokyny
Parkoviště
jsou k dispozici u restaurace Ještěr (100 m od startu), u kina P. Bezruče (300 m od startu). K místu startu nebudou žádná auta vpuštěna (ul. Palackého)!
Šatny a sprchy jsou připraveny na Obchodní akademii v Místku (slouží k převlečení, za odložené věci se neručí) cca 100 m od startu. Věci možno odložit bezplatně v hlídané šatně Národního domu.

Časový pořad 
11.30  Zahájení prezentace v Národním Domě v Místku
Prezence pro všechny mládežnické kategorie končí 15 minut před startem příslušné kategorie
12.30   Start dětí ročník  1998 a mladší                              150 m
12.40   Start dětí ročník  1996-1997                                   500 m 
12.55   Start dětí ročník  1995                                           836 m
13.10   Start dětí ročník  1994                                           836 m
13.25   Start dětí ročník  1993                                           836 m
13.40   Start dětí ročník  1992                                           836 m
13.55   Start dětí ročník  1990-1991                                   836 m
14.10   Start dorostu      1988-1989                                   1672 m
14.45  Start  Běhu pro zdraví                                       1000 m
14.45   Ukončení prezentace pro hlavní závod na 10 km 
15.15  Start hlavního závodu                                       10000 m
           Start Kondičního běhu                                       3333 m
16.00   Vyhlášení vítězů mládežnických kategorií, losování dětské tomboly
17.30   Vyhlášení výsledků, předání cen nejlepším a losování tomboly 

Startovné
  10  Kč  - závody mládeže
  50  Kč -  běh pro zdraví - vložené závody rodičů, dětí a všech příchozích  
100  Kč -  kondiční běh   
150  Kč  - hlavní závod - pro předem přihlášené
200  Kč -  hlavní závod - přihláška na startu

Občerstvení
Pro účastníky všech závodů bude v cíli připraven čaj, minerální voda, iontové nápoje, ovoce, oplatky, čokoláda.

ZÁVODY  MLÁDEŽE
Běháme s Poštovní spořitelnou

Organizační pokyny

• Při prezenci obdrží každý účastník dětské kategorie (ročníky 1990 a mladší) startovní kartu, kterou čitelně vyplní. Dítě s ní poběží a v cíli mu bude odebrána.
• Dorost ročníky 1988/89 obdrží při prezenci startovní čísla.
• U všech kategorií je start i cíl před Národním domem. Pouze dvě nejmladší kategorie budou odvedeny na start, cíl již mají stejný. 

Kategorie
Dívky 
     ročník 1998 a mladší,  1996-97,  1995, 1994, 1993, 1992, 1990-91, 1988-89            
Chlapci   ročník 1998 a mladší,  1996-97,  1995, 1994, 1993, 1992, 1990-91, 1988-89

Délka tratí
Děti ročník  1998 a mladší                  150 m  - děti budou odvedeny na start
Děti ročník  1996-97                          500 m   - děti budou odvedeny na start
Děti ročník  1990, 91, 92, 93, 94, 95   836 m   - 1 okruh parkem
Dorost        1988-89                          1672 m - 2 okruhy parkem

Startovné
Žákovské kategorie - 10 Kč, dorost - 30 Kč.  

Ceny
• vítězové jednotlivých kategorií obdrží dort
• 6 nejlepších ve všech kategoriích obdrží tričko s emblémem závodu
• 3 nejlepší v žákovských kategoriích obdrží medaili, diplom a věcnou cenu
• 3 nejlepší v dorostu obdrží medaili, diplom a finanční odměnu 1000 - 500 - 300 Kč
• tombola v hodnotě 30.000 Kč pro všechny, kteří závod dokončí

ZÁVOD ŠKOL

Organizační pokyny
• Účastnit se mohou všechny základní a střední školy.
• Žáci startují v jednotlivých kategoriích závodů mládeže.
• U prezence je nutno nahlásit školu, za kterou startují.
• Sčítá se umístění 10 nejlepších závodníků všech kategorií za danou školu.
• Do soutěže o nejpočetnější výpravu se započítává i start pedagogů v dalších závodech.

Ceny
• Pro školu s nejpočetnější výpravou poukázka na sportovní vybavení v hodnotě :
1. místo - 5.000,- Kč  2. místo - 3.000,- Kč  3. místo - 2.000,- Kč
• Pro první tři školy s nejlepším umístěním  závodníků jsou připraveny poháry a diplomy.
• Pro žáky tří nejlepších škol sladká odměna - 3 kg - 2 kg - 1 kg bonbonů

ZÁBAVNÉ  ODPOLEDNE
Pro dětské účastníky je opět připraveno zábavné odpoledne, které jim zpříjemní čekání na vyhlášení a na losování tomboly.
• Bude se konat v Národním domě v sále v 1. patře a je určeno pouze dětem startujícím v běžeckém závodě. Vstupenku obdrží každé dítě při prezentaci.
• Připraveno promítání pohádek a různé soutěže. 
• Program začne ve 13.00 hodin a ukončen bude v 15.30 hodin.

BĚH PRO ZDRAVÍ

Organizační pokyny
Běh je určen pro všechny věkové kategorie, rodiny s dětmi a je nesoutěžní - nebude dělána výsledková listina. Všichni účastníci obdrží při prezenci startovní kartu, se kterou poběží. Po odevzdání za cílem obdrží všichni občerstvení a prvních 400 tričko s emblémem závodu.

Délka tratě
1000  m -  1 okruh parkem.

Startovné
Jednotné  pro všechny ve výši 50 Kč.  

Ceny
• Prvních 400 účastníků obdrží v cíli tričko s emblémem závodu
• Bude losována tombola

KONDIČNÍ BĚH

Organizační pokyny
• Tento závod je určen pro všechny zájemce, kteří si netroufnou na desetikilometrovou trať a Běh pro zdraví se jim zdá příliš krátký. Start i cíl je před Národním domem.
• Každý z účastníků obdrží při prezenci čip, který je povinen si před startem připevnit dle pokynů pořadatelů.

Kategorie
Bez rozdílu věku a pohlaví. Jedná se o nesoutěžní běh, kde každý soupeří pouze sám se sebou a s nástrahami tratě, přesto bude všem změřen čas a obdrží výsledkovou listinu.  

Délka tratě
3333  m - 1 okruh hlavního závodu.

Startovné
Jednotné pro všechny ve výši 100 Kč.

Ceny
• Všichni účastníci kondičního běhu tričko s emblémem závodu po vrácení čipu
• Bude losována tombola.

HLAVNÍ  ZÁVOD

Organizační pokyny
Zpracování výsledků. Časy budou měřeny plně automatizovaným systémem ChampionChip. Každý z účastníků obdrží při prezenci čip, který je povinen si před startem připevnit dle pokynů pořadatelů.
Vyhlášení vítězů proběhne v Národním domě - veškeré ceny nutno převzít osobně !!
Výsledky  budou  : a) zaslány poštou, pokud se o ně požádá v přihlášce a
                                   bude uvedena adresa, 
 
                               b) zaslány emailem, pokud bude uveden v přihlášce,
                               c) zveřejněny na stránkách www.slezanfm.naproti.cz

Silniční provoz je zastaven, přesto dbejte pravidel silničního provozu. Každý běží na vlastní nebezpečí.
Za zdravotní stav zodpovídá vysílající oddíl, případně každý závodník osobně. Přihlášením k závodu závodník současně prohlašuje, že mu jeho zdravotní stav nebrání absolvovat závod. 

Kategorie
Muži  A
- do 35 let, B - 35-39, C - 40-44, D - 45-49, E - 50-54, F - 55-59, G - 60-64, H - 65-69, I - 70-74, J - 75-79, K - nad 80 let.
Ženy L - do 35 let, M - 35-39, N - 40-44, O - 45-49, P - 50-54, R - 55-59, S - 60-64, T - nad 65 let.
Junioři, juniorky - ročníky 1986-1987.  
Kategorie Z - zaměstnanci OKD, a. s. (musí být doloženo zaměstnavatelem)

Trať
Trať závodu je 10 000 m. Závodníci absolvují 3 okruhy po ulicích, po nábřeží a parkem, vždy s průběhem kolem Národního domu. Povrch tratě je asfaltový, na nábřeží dlažba. Trať je značena šipkami na vozovce a usměrňována pořadateli na všech křižovatkách.

Přihlášky
• Písemně, na adresu pořadatele nejpozději do 31.10.2005, případně emailem nejpozději do 3. listopadu 2005 !!
• U prezence v den konání závodu.
• Vzhledem k měření časů prostřednictvím čipů, snažte se nám usnadnit práci a přihlaste se předem a dodržte termín pro předběžné přihlášky !! Nesmírně nám tím usnadníte práci a předejdete náporu u prezence.  DĚKUJEME !!

Startovné
150 Kč -  pro předem přihlášené
200 Kč -  pro přihlášky na místě

CENY

Finanční odměny
   
Muži  absolutní pořadí   5000 – 4000 – 3000 – 2000 – 1500 – 1000 – 700 – 500      
Muži  do 35 let                    2000 – 1500 – 1000 –  700 –  500 – 300      
Muži  35-39                         2000 – 1500 – 1000 –  700 –  500       
Muži  40-44, 45-49             2000 – 1500 – 1000 –  500 –  300      
Muži  50-54, 55-59, 60-64  1500 – 1000 –   700 –  500 –  300        
Muži  65-69, 70-74,            1000 –   500 –   300         
Muži  75-79, nad 80 let      1000 –   500 –   300
Junioři                                2000 – 1500 – 1000 –   700 – 500      
Zaměstnanci OKD               1500 – 1000 –   500

Ženy  absolutní pořadí           3000 – 2000 – 1500 – 1000 –   500 – 300     
Ženy  do 35 let                       2000 – 1500 – 1000 –   500 –   300      
Ženy  35-39, 40-44                2000 – 1500 – 1000        
Ženy  45-49, 50-54, 55-59,    1000 –   500 –  300        
Ženy  60-64, nad 65 let          1000 –   500 –  300
Juniorky                                  1500 – 1200 – 1000 –   500 –  300       

Upozornění ! Při účasti v kategorii menší než 5 závodníků se odměny krátí na polovinu !

• Prémie za dosažené časy :
muži
-  pod  29:00 minut  2000 Kč    ženy pod  33:00 minut 2000 Kč
            pod  29:30           1500 Kč             pod  33:30          1500 Kč 
            pod  30:00           1000 Kč             pod  34:00          1000 Kč

• Další ceny v celkové hodnotě 50.000 Kč se budou losovat mezi všechny závodníky, kteří závod dokončí.

• Všichni účastníci závodu obdrží tričko s emblémem závodu - proti vrácení čipu

• Mistrovství České republiky veteránských kategorií (muži i ženy nad 35 let) - první tři závodníci jednotlivých kategorií obdrží medaile, vítězové pak obdrží tričko Mistr ČR.

Ubytování 
Ubytování je možno zajistit na základě předběžné přihlášky v Hotelovém domě Dolu Paskov ve Frýdku-Místku a to jak z pátku 4.listopadu 2005 na sobotu 5.listopadu 2005, tak ze soboty na neděli. Nutno předem zaplatit složenkou poplatek 150,- Kč na osobu a noc na adresu pořadatele - nejpozději do 31. října 2005 ! Při nezaplacení poplatku není možné nocleh garantovat.

Činovníci závodu
Ředitel závodu        Josef Nejezchleba
Hlavní rozhodčí       Petr Kaláb
Technický ředitel    Zdeněk Martinák

Přihlášky zasílejte na adresu :
JOSEF  NEJEZCHLEBA
ČSA  489
738 02 FRÝDEK-MÍSTEK
telefon  : 558 492 450      05 - 14 hodin
              606 257 453
fax       : 558 655 509
E-mail                 : slezanfm@email.cz
On-line přihlášky  : www.slezanfm.naproti.cz

PŘIHLÁŠKU NALEZNETE ZDE.

PŘEHLED VÍTĚZŮ HORNICKÉ DESÍTKY NALEZNETE ZDE.

Vytisknout