přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - Finále přeboru LKAS družstev nejmladšího žactva pro rok 2009

Pořadatel:
atletický klub AC Slovan Liberec, o.s.

Datum a místo:
pondělí 28.září od 10,00 hod. na městském stadionu v Liberci, Jeronýmova ul.

Startují:  
prvá čtyři družstva v kategorii chlapců i dívek ze SFA a SFB
Družstva jsou osmičlenná, všichni závodníci absolvují trojboj  50m, dálka, míček a  štafetu na 4x200m (bodují všichni závodníci i obě štafety)

Hlavní činovníci
řídící pracovník -  Karel Šebelka
ředitel závodu – Iva Troníčková ,   hlavní rozhodčí – Kateřina Nohýnková

Přihlášky:   
Sestavy družstev s uvedením jména, příjmení a ročníku narození závodníků v pořadí jak poběží ve štafetách (1.-4. štafeta A, 5.- 8. štafeta B) je třeba zaslat do neděle 27.9. do 20,00 hod. na adresu karelsebelka@seznam.cz případné změny lze opravit při prezentaci v závodní kanceláři). V den závodu prezentují vedoucí družstva do 9,30 hod. v závodní kanceláři (příp. nahlásí změny ve složení družstva)

Závodní kancelář:
bude otevřena od 9,00 hod. v budově za cílem

Dráha a sektory:
umělý povrch Polytan , 8 drah. Dá a Mí proběhnou ve 2 sektorech současně.

Šatny:
v budově bývalé kuželny – vchod spodem od tenisových kurtů. Vzhledem k omezenému počtu šaten slouží pouze k převléknutí a osprchování, pořadatel neručí za případné ztráty. Cenné věci je možno na požádání uschovat v závodní kanceláři.

Prezentace:
na sektorech u vrchníka, v bězích u startéra cca 5 min. před zahájením discipliny

Rozcvičování
na ochozech tribuny, na rozcvičovacím travnatém hřišti za hlavní tribunou, rozcvičování na hlavní ploše v průběhu závodu není dovoleno (s výjimkou zkušebních pokusů se souhlasem a pod dohledem vrchníka příslušné discipliny.
Prosíme všechny vedoucí o dozor u svých družstev, aby nedošlo k úrazu – je povolen i vstup na plochu v průběhu konání soutěže se svým družstvem.

Výsledky:   
Konečné výsledky obdrží vedoucí po vyhlášení vítězů. To proběhne bezprostředně po ukončení závodu. Prvá tři družstva obdrží přebornické diplomy a medaile.

Orientační časový pořad:  
10,00    Dá D                   10,00  50m H
10,40    50m D                 10,30  Mí H
11,10    Mí  D                   11,10  Dá  H      
11,50    4x200 D              12,00  4x200 H
12,30     Vyhlášení výsledků – předání cen

Vytisknout