přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - Dlouhodobá soutěž družstev juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na Moravě, 1. kolo

Pořadatel:   
AK SSK  Vítkovice   

Termín:    
sobota 7. května 2011 v 10.00 hodin

Místo:   
Městský stadion  Ostrava-Vítkovice

Vedoucí činovníci:
ředitel závodu: Oldřich Zvolánek
hlavní rozhodčí: Dana Vandrolová
řídící soutěže: Zbyněk Chlumecký   - juniorky a dorostenky   
                      Milan Čečman  -  junioři a dorostenci

Měření časů, zpracování výsledků:
On line systém, spol. s r.o.

Přihlášky ke kolu:
jsou oddíly povinny podat nejpozději 6.5.2011 do 20.00 hodin na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), ve které jsou uvedeny u jednotlivých závodníků výkony docílené v přihlašovaných  disciplínách. Nepřihlašujte štafety, budou se hlásit až při technické poradě a v průběhu závodů.

Technická porada
v 9.00 v sále restaurace Stadion v hlavní tribuně stadiónu.
Technické porady se zúčastní vždy jeden vedoucí každého zúčastněného družstva, ředitel závodu, technický ředitel, hlavní rozhodčí a řídící soutěže.
Vedoucí družstev odevzdají řídícím soutěže  „Přehled startujících“.   Řídící soutěže oznámí počty startujících v jednotlivých disciplínách.
Předání opraveného výtisku předběžné přihlášky se považuje za uskutečněný start se všemi důsledky.

Závodní kancelář:  
v zasedací místnosti AK SSK Vítkovice   v přízemí správní
budovy SSK Vítkovice.

Šatny 
budou označeny a slouží pouze k převlečení. Pořadatel neručí
za   odložené a neuzamčené věci.

Vážení náčiní
bude probíhat nejpozději 60 minut před zahájením disciplíny v místnosti při vstupu na stadion u startu na 100m.

Soutěž v hodu kladivem a vrhu koulí všech kategorií proběhne ve vrhačském sektoru rozcvičovacího hřiště.

Rozcvičování 
bude probíhat výhradně na rozcvičovacím hřišti.

Prezentace  
bude probíhat u rozhodčích jednotlivých disciplín, nejpozději
10 minut před zahájením disciplíny. 

Občerstvení
bude zajištěno ve SPRINT BARU a v  restauraci Stadion na
Městském stadionu.

Poznámka
Ve všech ostatních technických ustanoveních platí Soutěžní řád
družstev  „Moravskoslezské soutěže 2011 a případně „Atletické soutěže 2011 – II.díl.

Č A S O V Ý    P O Ř A D
10.00                        tyč Dci+Jři    dálka Dky  výška Dci  koule Jky oštěp Dci
10.30  100m př. Dky       
10.40  100m př. Jky
10.50  110m př. Dci                                                       koule Dky  
11.00 110m př. Jři                         dálka Jky                                 oštěp Jky
11.15  800m  Dky                 
11.25   800m  Jky  
11.35  800m  Dci                                            výška Jři   koule Jři 
11.45   800m  Jři                            dálka Dci                                oštěp Dky
12.00   100m Dky         
12.15  100m Jky 
12.30  100m Dci                                                             koule Dci
12.45  100m  Jři
13.00  400m Dky        tyč Dky+Jky  dálka Jři                                  oštěp Jři
13.10   400m Jky              
13.20  400m  Dci   
13.30   400m  Jři                                          výška Dky  
13.45 1500m př. Dky+Jky                                                            kladivo Jři
13.55 2000m př. Dci+Jři
14.10  3000m Dky+Jky                    trojskok Dci            disk Jky 
14.25  3000m Dci+Jři         
14.40   300m př. Dky                          
14.50  300m př. Dci                                                                    kladivo Dci
15.00  400m př. Jky                                      výška Jky  disk Dky
15.10  400m př. Jři
15.35 200m  Dky                             trojskok Jři   
15.45  200m  Jky                                                                       kladivo Jky
15.55 200m  Dci                                                           disk Jři     
16.05  200m  Jři       
16.25  1500m Dky+Jky                
16.35 1500m Dci 
16.45 1500m Jři                             trojskok Dky+Jky                 kladivo Dky
17.00   4x100  Jky+Dky                                                disk Dci       
17.10   4x100 Jři+Dci 

V Ostravě 2.5.2011     Zpracoval Vladimír Černý

Vytisknout