přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - 9. ročník vánočního přátelského utkání žactva

Pořadatel:
Atletický klub Olomouc

Místo:   
atletická hala TJ Lokomotivy, tř. 17. listopadu 3, Olomouc

Datum:  
pátek 17. prosince 2010

Presentace:  
9,00 – 9,30 hodin v prvním poschodí atletické haly (dveře č. 16)

Startují
Pouze pozvaná družstva z Olomouce, Brna, Prostějova, Zlína, Přerova a Šumperka v příslušných věkových kategoriích.
Mladší žáci s žákyně - narození 1997 a mladší
Starší žáci s žákyně - narození 1995 – 1996

Startovné
Každý oddíl hradí startovné ve výši 1000,- Kč při obsazení všech 4 družstev.

Omezení startů
Za družstvo mohou startovat 3 závodníci v běžeckých disciplínách a 2 závodníci v technických disciplínách. Ve skoku do dálky a vrhu koulí má každý závodník 4 pokusy. Start závodníka je možný jen v jedné věkové kategorii.
Jeden závodník může startovat max. ve 3 disciplinách. (3+0 nebo 2+štafeta)

Přihlášky
Oddíly se přihlašují přes webovou stránku ČAS www.atletika.cz od 10.12.2010 do 16.12.2010 do 20:00 hodin.

Bodování
Boduje se 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 bodů. Vítězí družstvo s největším součtem bodů. Při rovnosti bodů vítězí družstvo, které získalo ve větším počtu disciplin první místo.

Vyhlášení
Vyhlašování proběhne ihned po ukončení všech disciplin. První tři závodníci v každé disciplině a kategorii obdrží medaile. První tři družstva v součtu všech kategorií obdrží pohár. 

Šatny:  
Jsou zajištěny v budově atletické haly AK Olomouc.
Slouží jen k převlečení, za ztráty pořadatel neručí.

Činovníci:  
ředitel závodů: David Uhlíř
hlavní rozhodčí: Mgr. Miroslav Hrabal

Č A S O V Ý   P O Ř A D
10,00 800m ML D
10,10  800m ST D     dálka ML H + ST H
10,20 800m ML H
10,30 800m ST H
10,50 60m př. ML D   výška ML D + ST D    koule ST H
11,05 60m př. ML H   
11,20 60m př. ST D        
11,35 60m př. ST H                                    koule  ST D
11,45 60m ML D         výška ML H + ST H  
12,00 60m ST D                                         koule ML H
12,15 60m ML H         dálka ML D + ST D  
12,25 60m ST H                                         koule ML D
13,00 štafeta 4 x 1 kolo ML D
13,10 štafeta 4 x 1 kolo  ST D
13,20 štafeta 4 x 1 kolo ML H
13,30 štafeta 4 x 1 kolo ST H
13,50  vyhlášení výsledků

ST H – starší žáci, ML H – mladší žáci, ST D – starší žákyně, ML D – mladší žákyně

Vytisknout