přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - 65. ročník Mikulášského běhu na Bradech

Termín:  
neděle 5. XII. 2010 od 10,00 hodin

Pořadatel:  
AC TJ Jičín ve spolupráci s oddílem  OB SC Jičín a obcí Rybníček

Místo:  
Brada u Jičína (asi 5 km od Jičína směrem na Turnov, Liberec)

Přihlášky:  
e-mail na adresu: sindelarp@seznam.cz (majitelé čipů SI - OB běžci nahlásí v přihlášce číslo čipu), osobně v sobotu mezi 16,00 - 17,00 na 4.ZŠ v Jičíně (pod nemocnicí) nebo v neděli na Bradech v kanceláři závodu (8,30 - 9,45) -intervalové starty do 10,30 hodin

Startovné:  
intervalové starty 50,-Kč + 20,-Kč při zapůjčení čipu
hromadné starty 20,-Kč, při převzetí čísla

Výsledky:  
http://mikulasskybeh.wz.cz

Tratě:  
vedeny po měkkých lesních cestách se značným převýšením. Délky tratí  jsou uvedeny v časovém pořadu závodu

Vyhlášení:  
proběhne ihned po doběhu každé kategorie hromadných startů . Intervalové běhy ve dvou blocích dle časového pořadu. Vítěz hlavní kategorie putovní pohár.

Ceny
v dětských kategoriích věcné ceny 
v intervalových závodech obdrží první tři závodníci diplom a věcnou cenu,
v závodě veteránů, žen a mužů finanční prémie ( muži 1000,-700,-500,- Kč, ženy a veteráni 500-300-200,-Kč).
Vítěz hlavní kategorie putovní pohár.

Doprava
autobus ZDARMA v 8,45 od Lepařova gymnázia  (Komenského nám.)

Důležité !
- závodí se dle pravidel atletiky ČAS pro běhy mimo dráhu
- čas je měřen pomocí čipů SI (majitelé čipů nahlásí číslo při prezentaci, ostatním bude zapůjčen za úhradu 20,-Kč - závodník po doběhu obdrží okamžitě svůj čas a bude informován o průběžném pořadí)
- pořadatel nezajišťuje noclehy
- zvolte vhodné oblečení, při MB se často mění klimatické podmínky
- v prostoru cíle je k dispozici občerstvení
- příjezd na Brada je pouze na zvláštní povolení pořadatele
- parkovat lze v Podůlší, či na Prachově, pěšky z parkovišť je na start cca 15 minut

ČASOVÝ PROGRAM, KATEGORIE, TRATĚ
10,00 25 m    roč. 2010, 2009  hoši i dívky
10,15 50 m    roč. 2007, 2008  hoši i dívky
10,25 100 m  roč. 2005, 2006  hoši i dívky
10,35 150 m  roč. 2003, 2004  hoši i dívky
10,45 300 m  roč. 2002, 2001, 2000  hoši i dívky
10,55 600 m  roč. 1999  hoši i dívky 

Startovní místa těchto kategorií jsou označena podél doběhové cesty do cíle. Od prvého běhu v 10,00 hodin na sebe postupně plynule navazují v rychlém sledu. Je třeba být připraven, na opozdilce se nečeká. Bez startovního čísla (jmenovky) na prsou běžet nelze. Start na 300 m a 600 metrů je totožný, ale 600 metrů vede po části trati mladšího žactva. 

 11,00 veteráni I. 1950 a st.   2800 m 
 11,05 veteráni II. 1949 – 1965   2800 m 
 11,15 hoši a dívky mladší 1997, 1998   1000 m
 11,20 hoši a dívky starší 1995, 1996   2800 m
 11,25 dorostenci a - ky 1993, 1994   2800 m
 11,30 juniorky a ženy 1992  a starší   2800 m
           1. blok vyhlášení vítězů – veteráni a žactvo
 11,35 junioři a muži 1992 až 1966   2800 m
           2. blok vyhlášení vítězů – dorost a ženy
           3. blok vyhlášení – muži
           pořadatelé MB   2800 m 

V intervalovém závodě je přesný čas každého závodníka uveden na startovním čísle v minutách a půlminutách od prvé TROJICE. Čas je měřen pomocí čipů SI, který všichni závodníci obdrží při prezentaci. Dostavte se ke startu včas !!! Mladší žactvo běží po MODRÉ trati, všechny ostatní kategorie absolvují trať ČERVENĚ značenou.  Dodržování tratí je kontrolováno pořadateli na určených místech.

DOPORUČENÍ – před startem si projděte trať závodu

Vytisknout