přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - 3. kolo přeboru družstev mladšího žactva

Pořadatel:  
atletický oddíl T. J. Sokol Opava

Místo:   
Tyršův stadion, B.Němcové 22, Opava

Datum:  
opondělí 7. června 2010

Činovníci:
Ředitel závodů :    Ing. Jiří Lesák
Hlavní rozhodčí :    Jitka Matýsková
Startér :     Ladislav Král

Přihlášky
výsledky s přihláškami se zpracovávají programem Atletická kancelář a proto podávají přihlášky zúčastněné oddíly předem na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), do neděle 6.6.2010 do 18 hodin.
Při zahájení technické porady obdrží každý vedoucí družstva přehled přihlášených závodníků svého družstva, do kterého provede konečné úpravy a předá přehled řídícímu soutěže. Řídící soutěže oznámí počty startujících v jednotlivých disciplínách. Předání opraveného přehledu řídícímu soutěže se považuje za uskutečněný start se všemi důsledky.

Porada vedoucích:  
začne ve velké klubovně budovy městské tělocvičny vedle atletického stadionu ve 14 hod. – kontrola a oprava přehledu startů

Šatny:                        
jsou zajištěny v budově městské tělocvičny vedle stadionu. Slouží jen k převlečení, za ztráty osobních věcí pořadatel neručí.

Zdravotní zajištění
zdravotník Lexová Iva bude od 15 hod do ukončení závodů neustále přítomna v místnosti vedle rozhlasu, všichni účastníci jsou povinni mít platnou zdravotní prohlídku, pořadatel za případné zdravotní komplikace a úrazy z nepozornosti nebere žádnou zodpovědnost

Upozornění:            
vstup na plochu stadionu během závodů mají povolen jen delegovaní rozhodčí, technická četa a právě soutěžící závodníci, všechny běhy se měří elektronicky časoměrným systémem Sprinter-OMEGA, délky hřebů u treter pro skoky i běhy jsou povoleny maximálně 6mm

Č A S O V Ý   P O Ř A D
15,00 60m př. DF                         dálka H    koule H     míček D
15,10 60m př. HF     výška D
15,20 60m DR
15,40 60m HR
16,00 800m DF
16,10 800m HF
16,20 60m DF A, B
16,30 60m HF A,B    výška H        dálka D     koule D     míček H
16,40 300m DF
16,50 300m HF
17,05 1500m HF
17,10 150m DF
17,20 150m HF
17,35 4 x 60m DF
17,45 4 x 60m HF

Vytisknout