přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - 2. kolo MPD staršího žactva, skupina B

Pořadatel
Z pověření soutěžní komise PAS technicky zajišťuje atletický oddíl PSK OLYMP Praha

Datum
Středa 18.května 2011 od 17,00 hod

Místo
Atletický stadion Centra sportu MV, Praha - Stromovka

Vedoucí činovníci
Ředitel závodů       - PaedDr.Ladislav Kárský
Řídící pracovník soutěže  - Jitka Majetičová   majetičová@seznam.cz, 601 210 834

Zúčastněná společná družstva chlapců a dívek
SK ZŠ Jeseniova Praha , USK Praha , AŠK Mazurská-Bohnice Praha, PSK Olymp Praha

Přihlášky
přihlášky obsahující seznam závodníků a závodnic s uvedením příjmení, jména, názvu přihlašované individuální soutěže a aktuálního výkonu docíleného v přihlašované soutěži se podávají na webové stránce Českého atletického svazu (http://www.atletika.cz), v sekci ˝Kalendář˝, a to do úterý   17.května 2011 do 18.00 hodin. Na dodatečné přihlášky a změny disciplin nebude v den závodu brán zřetel !!
Přihlášku štafet podává vedoucí družstva, písemnou formou, v den konání na místě do doby určené řídícím pracovníkem.
Případné škrty předá vedoucí družstva řídícímu pracovníkovi a závodní kanceláři 45 min před začátkem utkání. Dále odevzdá přehled startujících v abecedním pořadí, s uvedením disciplin, k nimž jsou přihlášeni.

Start mimo bodování
přihláška k soutěži mimo bodování se podává 45 min před zahájením utkání formou prezentační kartičkou formátu A6. Závodníci mimo bodování mají právo tří pokusů v soutěžích v poli a nemají nárok na zařazení do nejsilnějších běhů a nejvýhodnějších drah. Za start mimo bodování je třeba uhradit pořadateli startovné ve  výši 50,- Kč.

Závodní kancelář
Bude umístěna v prostoru cíle.V případě nepříznivého počasí v zasedací místnosti LA ve víceúčelové hale.

Převlékárny
Budou k dispozici v letních šatnách naproti vchodu do atletické haly. Pořadatel neručí za odložené věci.

Technická ustanovení
- atletický stadion má 400 m dlouhou polytanovou dráhu, 6 drah na obvodu a 8 drah na rovince, polytanové      sektory pro skok vysoký
- koule, oštěp a kladivo proběhne na vrhačské louce
- oddíly, které budou přihlašovat závodníky na kladivo a oštěp použijí své náčiní
- vážení náčiní bude prováděno v atletické hale - zadní vchod
- rozcvičování je povoleno pouze mimo atletický stadion
- vstup na atletický stadion je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 15 min před zahájením
  disciplíny, rozhodčím a pověřeným osobám
- prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých disciplín asistent startéra a u technických      disciplín příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 5 min před zahájením disciplíny

Časový pořad
17.00 200 m př.  D     tyč D /180/     dálka H     koule H      kladivo D
17.15 200 m př.  H      výška D /120/  
17.30 60 m        D                
17.45 60 m          H                                                kladivo H
18.00 800 m        D                                 koule D      
18.10 800 m        H                  dálka D 
18.20 1500 m př. H     tyč H     
18.35                         výška H /135/                        oštěp H    
18.45 300 m        D          
19.00 300 m        H       
19.15 4 x 60 m    D
19.25 4 x 60 m    H

Jménem atletického oddílu PSK Olymp Praha  přejeme všem závodnicím a závodníkům dosažení co nejlepších výkonů.

Vytisknout