přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Kvalifikace soutěže družstev mladšího žactva skupiny C, Adidas pražský běžecký pohár mládeže

P R O PO Z I C E

ADIDAS PRAŽSKÉHO BĚŽECKÉHO POHÁRU MLÁDEŽE 2017

a první části kvalifikace soutěže družstev mladšího žactva skupiny C

Pořadatel:                          Univerzitní sportovní klub Praha – oddíl atletiky

Místo konání:                    Obora Hvězda – vchod z ulice Libocká, cca 100m od pomníku Jana Roháče z Dubé

Datum konání:                 středa 5. dubna 2017

Ředitel závodu:                Mgr. Miloslav Cymbál; kontakt: 607 678 847; cymbi@email.cz

Hlavní rozhodčí:               Martin Tipka

Řídící pracovník:               Jitka Fialová, v zastoupení J. Ruda

Výsledky:                           budou zveřejněny na internetové adrese www.atletika.cz a www.skaktis.cz

Doprava:                             metro „A“ stanice Hradčanská, poté tramvají č. 1 nebo 18 na konečnou stanici, dále pěšky (bude značeno) cca 10 min.

Povrch trati:                       převážně hliněné a štěrkové cesty, závodí se v běhu mimo dráhu
na vzdálenost cca 1 500 – 3 000 m (dle kategorií)

Startují:                               závod je vypsán pro žákovské a dorostenecké kategorie. tj.: mladší žáci, žákyně 2004 a mladší, starší žáci, žákyně 2002 – 2003, dorost 2000 - 2001

Přihlášky:                            odevzdávejte nejpozději 30 minut před zahájením jednotlivých kol v prostoru startu a cíle závodu, pro soutěž družstev mladšího žactva podávejte přihlášky prostřednictvím www.atletika.cz

Startovní čísla:                  obdrží každý závodník v den závodu po zaplacení startovného a po řádném přihlášení

Startovné:                          startovné činí 30,- Kč za každý start (za závodníky startující v 1. kole MPD mladšího žactva skupiny A uhradí startovné ve výši 20 Kč / start vedoucí družstva)

Všeobecná a technická ustanovení:

Pořadatel si vyhrazuje právo uspořádat závodníky na startovní pozici dle výkonnosti zúčastněných registrovaných atletů. Závodí se podle pravidel atletiky a podle ustanovení těchto propozic. Závodníci
a závodnice startují na zodpovědnost rodičů a s jejich souhlasem.

Pořadatelé doporučují všem startujícím, aby ve vlastním zájmu nastoupili k závodu po odpovídající přípravě, a v dobrém zdravotním stavu a aby se podrobili lékařské prohlídce. Členové tělovýchovných jednot a sportovních klubů sdružených v ČÚS a ASPV jsou pro případ poškození zdraví na základě úrazu pojištěni. Pořadatel startující nepojišťuje.  Za odložené věci pořadatel neručí. Šatny nejsou
k dispozici.

Vyhlašování a bodování výsledků:

vyhlašováni budou první tři chlapci a děvčata v každé kategorii, kteří obdrží diplom a věcnou cenu

 

Časový pořad:

16:00                                    ukončení přihlášek mladšího žactva

16:15 žákyně mladší

16:30 žáci mladší              ukončení přihlášek staršího žactva

16:45                                    vyhlášení vítězů mladšího žactva

16:55 žákyně starší

17:10 žáci starší                ukončení přihlášek dorostu

17:30                                    vyhlášení vítězů staršího žactva

17:40 dorostenky

18:00 dorostenci

18:15                                    vyhlášení vítězů kategorie dorostu

Vytisknout