přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Metodická komise

Předsedkyně: Dr. Jitka Vindušková, CSc.          
-  vysokoškolský učitel, UK FTVS Praha
- kontakt:  Písnická 757, 142 00 Praha 4                         
                Mobil: +420 606 173 766
                E- mail: jitka.vinduskova@email.cz


Členové komise:

Mgr. Pavel Beran
- trenér USK Praha                    
- kontakt: Navigátorů 618, 161 00 Praha 6                          
                Mobil: +420 602 312 746
                E-mail: prazskatycka@volny.cz

Mgr. Petr Jeřábek
- vysokoškolský učitel  PedF TU Liberec, trenér Slovan Liberec                 
- kontakt:  Na Strži 114, 509 01 Nová Paka            
                 Mobil: +420 608 280 509
                 E-mail: p.jer@seznam.cz

 Dr. Aleš Kaplan, Ph.D.            
- vysokoškolský učitel UK FTVS Praha, trenér USK Praha
- kontakt: FTVS UK KA, José Martího 31, 162 52 Praha 6                  
                 Mobil: +420 607 110 184
                 E-mail: akaplan@ftvs.cuni.cz


 Doc. Věra Millerová, CSc.
- vysokoškolský učitel (ext.), trenérka  USK Praha          
- kontakt: Jablonecká 412, 190 00 Praha 9                      
                 Mobil: +420 603 322 523
                 E-mail: vmillerova@seznam.cz

Mgr. Iveta Rudová                      
- koordinátorka soutěží mládeže
- kontakt: Mobil: +420 602 946 212
                 TZ: 233355337, 233014405
                 E-mail: irudova@atletika.cz

Mgr. Aleš Tvrzník                    
- výzkumný pracovník CASRI
- kontakt: Kubelkova 66, 130 00 Praha 3                           
                Mobil:  +420 603 223 725
                E-mail: ales.tvrznik@casri.cz

Dr. Danuše Vandrolová, CSc.
- vysokoškolský učitel (ext.), trenérka    
- kontakt: Moravská 73, 700 30 Ostrava                             
                Mobil: +420 777 341 916
                E-mail: Dana.Vandrolova@centrum.cz

Dr. Ladislav Valter
- vysokoškolský učitel UJEP Ústí nad Labem,  trenér
 - kontakt:  Žežická 677/19, 400 07 Ústí nad Labem               
                  Mobil: +420 775 620 735
                  E-mail: Ladislav.Valter@ujep.cz

Dr. Jan Cacek, Ph.D.
- vysokoškolský učitel FSpS MU Brno, trenér
- kontakt: E-mail: cacek@fsps.muni.cz

PhDr. Mgr.  Martin Pěkný, Ph.D.
- vysokoškolský učitel PedF JU České Budějovice, trenér
- kontakt: E-mail: mpekny@pf.jcu.cz

Mgr. Václav Salcman
- vysokoškolský učitel, výzkumník FPE ZČU Plzeň
- kontakt: E-mail: salcman@ktv.zcu.cz

Mgr. Jiří Šorm
- svazový trenér, sekretariát ČAS
- kontakt: E-mail: jsorm@atletika.cz

PaedDr. Liběna Kováčová, Ph.D.
- vysokoškolský učitel
- členka katedry sportů FTK UP Olomouc
- trenérka atletiky 2. třídy
- rozhodčí atletiky 2. třídy
- kontakt: E-mail: libena.kovacova@upol.cz


Zápisy z jednání metodické komise ke stažení:

2017:
zápis z února
2016:
zápis z listopaduzápis ze září


zápis z květnazápis z ledna2015:

zápis z listopadu:


zápis ze září:


zápis z květnového jednání s přílohami:

zápis z ledna:

2014:

2013:

Vytisknout