Struktura

Organizační struktura ČAS

Schematické znázornění organizační struktury ČAS

Předsednictvo ČAS

předseda ČAS - PaedDr. Libor Varhaník
místopředseda ČAS - Jaroslav Přibáň
místopředseda ČAS - Oldřich Zvolánek
šéftrenér ČAS - Tomáš Dvořák
ředitel ČAS - Ing. Tomáš Janků

další členové předsednictva:
RNDr. Ladislav Kňákal (předseda organizační komise)
Dušan Molitoris (předseda soutěžní komise)
Adriana Dvořáková (předsedkyně komise rozhodčích)
Mgr. David Bor (předseda komise mládeže)
Ing. Jiří Topinka (předseda ekonomické komise)
PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. (předsedkyně metodické komise)

Kontakty na členy předsednictva naleznete v sekci Adresář ČASu.

Zápisy z jednání předsednicva zde.

Komise ČAS

Ekonomická komise
předseda: Ing. Jiří Topinka
Mgr. Bc. Lucie Nedomová, Ing. Martina Renzová,  Tomáš Taubr, PaedDr. Vladimír Tikal, Ing. Tomáš Závodný, RNDr. Drahoslav Dočkal

Komise mládeže
předseda: Mgr. David Bor
Mgr. Iveta Rudová, Zdeněk Rakowski, Petr Konop, Martin Svoboda, Jaroslava Weberová, Tomáš Purman, Mgr. Vít Rus, Milan Rybák,  Zdeněk Šilhánek, Mgr. Jiří Šorm, Aleš Žďárský, Antonín Slezák

Komise rozhodčích

předseda: Adriana Dvořáková
Jakub Kubálek, Aleš Novotný, Milena Opavská, Ludmila Pudilová, Mgr. Rudolf Šimek, Vladimír Veselý
čestnými členy jsou: Jan Jurečka, Milan Urban, Ing. Vítězslav Žák

Metodická komise
předseda: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Doc. Věra Millerová, CSc.,  Mgr. Aleš Tvrzník, PaedDr. Ladislav Valtr, Dr. Danuše Vandrolová, CSc.,  Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D., PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D.,  Mgr. Pavel Beran, Mgr. Iveta Rudová, PhDr. Jan Cacek, Ph.D., PhDr. Mgr. Martin Pěkný, Ph.D., Mgr. Václav Salcman, Mgr, Jiří Šorm, PaedDr. Liběna Kováčová, Ph.D.

Organizační komise
předseda: RNDr. Ladislav Kňákal
JUDr. Martin Klíma, PaedDr. Zdenka Lebedová

Soutěžní komise
předseda: Dušan Molitoris
Jaroslav Kubica, Petr Kratochvíl, Jindřich Linhart, Karel Šebelka, Josef Šoba, Roman Málek, Ing. Ondřej Veverka, Mgr. Václav Fišer, Aleš Žďárský, Jan Ruda, Tomáš Dvořák, RNDr. Ladislav Kňákal

Disciplinární komise
předseda: Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.  
Ing. Jan Decker, Ph.D., Mgr. Jan Filandr, Ing. Vladimír Musil, Jan Ruda

Archivní komise

předseda: Mgr. Pavel Hladík
Dr. Radovan Brož, Mgr. Lucie Swierczeková, PhDr. Aleš Kaplan, PhDr. František Kolář,CSc., RNDr. Viktor Trkal,CSc., Milan Urban, RNDr. Luděk Follprecht 
čestným členem je: Jan Kužel

Arbitrážní rada
předseda: JUDr. Jan Riedl
Mgr. Martina Blažková, Mgr. Radovan Hrubý, JUDr. Josef Macek, Josef Nejezchleba, Mgr. Jindřich Skácel, Mgr. Jan Vlášek

Dozorčí rada
předseda: Martin Nešvera
Jindřich Hromada, Mgr. Marie Jirglová, Miroslav Mařádek, Ivo Polášek, Ing. Milan Prášil, Ing. Josef Šrámek, Ing. Jakub Kubálek

Trenérská rada
šéftrenér: Tomáš Dvořák
Rudolf Černý, Dr. Ivo Piták, Petr Choděra, Ing. Ludvík Svoboda, Jan Janků, Dalibor Kupka, Vladimír Lindovský, Zdeněk Lubenský, Jiří Malysa, Mgr. Petr Jeřábek, Mgr. Pavel Sluka, Petr Novotný, Tomáš Purman, Zdeněk Rakowski, Miroslav Semerád, Jiří Sequent, Pavel Tunka, Miroslav Wastl, Miroslav Zahořák, Jan Železný

Kontakty na členy komisí naleznete v sekci Adresář ČASu.

Vytisknout

Atletické listy

Informační měsíčník Českého atletického svazu