Předpisy

Předpisy ČAS platné k 20. září 2016:

Stanovy ČAS


Předpisy upravující postavení skupin osob v ČAS
Směrnice ČAS o registrovaných sportovcích

Směrnice ČAS, kterou se mění Směrnice ČAS č. 8/2009, o registrovaných sportovcích


Směrnice ČAS o rozhodčích
Směrnice ČAS o trenérech

Předpisy IAAF týkající se zástupců atleta zde.


Peněžní plnění
Směrnice ČAS o poplatcích a odměnách v ČAS

Procesní předpisy
Směrnice ČAS o členství v ČAS

Směrnice ČAS o disciplinárním řízení (disciplinární řád)

Jednací řád valné hromady ČASVolební řád valné hromady ČAS

Statut dozorčí rady ČAS

Statut arbitrážní rady ČAS

Jednací řád výboru ČAS

Jednací řád předsednictva ČAS

Jednací řád valných hromad KAS

Volební řád valných hromad KAS

Další předpisy

Směrnice ČAS o evidenci členské základny v ČAS


Směrnice ČAS o článcích péče o talentovanou mládež

Směrnice ČAS o zabezpečení a průběhu reprezentačních akcí

Směrnice ČAS o ochraně osobních údajů
Směrnice ČAS o vedení účetnictví a hospodaření
Směrnice ČAS o cestovních náhradách

Směrnice ČAS o zásadách udělování titulu Čestný člen ČAS


Vytisknout

Atletické listy

Informační měsíčník Českého atletického svazu