Seznam členů SCM k 1.5.2016

Atleti jsou zařazováni do SCM k 1. lednu příslušného kalendářního roku dle výkonnosti v uplynulé sezoně. Seznam může být doplněn po halové sezoně o atlety, kteří prokážou mimořádné zlepšení výkonnosti. Konečný seznam pro příslušný kalendářní rok je vytvořen až po jarním přestupním termínu. Další změna v seznamu je možná pouze vyřazením atleta z SCM a to zejména z těchto důvodů:

  • přechod do RSC (resortní sportovní centrum)
  • zanechání sportovní činnosti
  • neplatná sportovní prohlídka

Více k zařazování a vyřazování atletů SCM v prováděcím pokynu ČAS k činnosti SCM.Vytisknout