přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Mapa oddílů v kraji


Péče o talentovanou mládež patří mezi jednu z priorit Českého atletického svazu. Systém výchovy je v současnosti opřen o tři základní pilíře, které tvoří podle věku a zaměření Sportovní střediska (SpS), Sportovní centra mládeže (SCM) a Sportovní gymnázia (SG). Nejmladším dětem je určen projekt Atletika pro děti (více informací o něm naleznete na specializované webové stránce) a od roku 2016 nový projekt Atletika pro radost zaměřený zejména na děti ve věku 6-11 let (APR I.) a mládež ve věku 12-15 let (APR II.) ale i pro starší atlety.

K rozvoji žákovské a mládežnické atletiky též velmi přispívá řada soutěží. Mezi ty nejvýznamnější na celorepublikové úrovni patří  Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou, Atletický čtyřboj, Corny středoškolský atletický pohár a Štafetový pohár.

Upozornění:
Od 1. 1. 2017 vejde v platnost aktualizovaná směrnice „Směrnice ČAS o článcích péče o talentovanou mládež“ a prováděcí předpis „Talentovaná mládež 2017 – 2020“, které jsou v současné době připravovány spolu s celou řadou dalších změn a úprav v systému péče o talentovanou mládež o kterých vás budeme průběžně informovat.
Od 1. května 2015 vešla v platnost nová směrnice ČAS (č. 3/2015) ze dne 8. dubna 2015 pod názvem „Směrnice ČAS o článcích péče o talentovanou mládež“, viz odkaz níže: 
http://www.atletika.cz/_sys_/FileStorage/download/11/10621/smernice-cas-o-clancich-pece-o-talentovanou-mladez-3-2015.pdf

Touto směrnicí se mění některá ustanovení v dokumentu (prováděcím předpisu) „ Talentovaná mládež 2015“, viz zde:
http://www.atletika.cz/_sys_/FileStorage/download/11/10210/talentovana-mladez-2015.doc

a to ve smyslu nadřazenosti směrnice nad vlastním prováděcím předpisem.

V. Rus, vedoucí oddělení mládeže

Vytisknout