přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

26. května 2017, 09:35

Výše členského příspěvku pro atletické kluby a oddíly pro rok 2017

Výbor ČAS dne 25. 11. 2016 podle článku VII odstavec 3 písmeno g) Stanov ČAS stanovil sazbu členského příspěvku pro atletické kluby a oddíly pro rok 2017 takto:
•    každý atletický klub nebo atletický oddíl uhradí 200 Kč bez ohledu na velikost své členské základny,
•    každý atletický klub nebo oddíl uhradí dále za každého evidovaného člena 30 Kč. Pro účely výpočtu členského příspěvku se vychází z počtu evidovaných členů vykázaných ve stavu evidence členské základny podle směrnice ČAS č. 3/2016 k 1. 1. 2017.

Členský příspěvek uhradí atletické kluby a oddíly nejpozději do 31. 3. 2017, výši vypočteného členského příspěvku naleznete zde:

Částku ve výši uvedené ve sloupci „k úhradě“ zašlete na
číslo účtu 153150982/0300
variabilní symbol = číslo klubu/oddílu (viz tabulka)
specifický symbol = 01

9. 2. 2017

Martina Renzová
Vedoucí ekonomického oddělení ČAS

 

Vytisknout