přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

11. ledna 2018, 07:00

Přihlášky atletických oddílů/klubů k činnosti pro rok 2018

Přihlášky atletických oddílů/klubů k činnosti pro rok 2018 (dále jen „přihláška“) je možné podávat v termínu od 20. 12. 2017 do 19. 1. 2018.

Oddíly/kluby přihlášky podávají v evidenčním systému ČAS na adrese http://registr.atletika.cz.

Stručný návod k evidenčnímu systému ČAS je ke stažení zde:

Celkové počty členů oddílu/klubu, počty registrovaných atletů v části 3 a celkové počty trenérů a rozhodčích v části 4 přihlášky oddíl/klub nevyplňuje. Tyto počty budou automaticky načteny podle skutečného stavu v evidenčním systému ČAS k 31. 12. 2017.

Dále žádáme o kontrolu jmenného seznamu všech členů oddílu/klubu v evidenčním systému ČAS a o jeho aktualizaci do 31. 12. 2017, jak vyplývá ze směrnice ČAS č. 3/2016, o evidenci členské základny v ČAS.

V této souvislosti připomínáme, že podle ustanovení čl. III odst. 11 písm. b) Stanov ČAS mají být u každé fyzické osoby - jednotlivce, uvedeny alespoň tyto údaje:

  • jméno a příjmení,
  • bydliště,
  • datum narození,
  • tel. č./e-mail.

Co se týče kontaktních údajů členů oddílu/klubu preferujeme e-mail a proto si vás dovolujeme požádat o doplnění e-mailových adres členů oddílu/klubu nebo jejich zákonných zástupců.

Pro usnadnění práce vám nabízíme možnost hromadného nahrání údajů členů oddílu/klubu do evidenčního systému ČAS.

  • Postup pro hromadné nahrání údajů o členech oddílu/klubu je následující:
  1. Po přihlášení do evidenčního systému ČAS v záložce Členové si přes Export stáhnete Přehled členů do souboru aplikace excel.
  2. Po doplnění všech příslušných údajů - bydliště, datum narození, e-mail/e-mail zákonného zástupce, zašlete soubor aplikace excel na adresu obenda@atletika.cz. Poté budou stávající údaje o členech oddílu/klubu v evidenčním systému ČAS přehrány tímto souborem.

 

Prosíme oddíly/kluby, aby věnovali zvýšenou pozornost části 6. Přihlášky - Oddílové a klubové oblečení.

  • Od roku 2018 bude nově zavedena evidence oddílových/klubových dresů, které jsou na základě soutěžního řádu vyžadovány pro start v mistrovských soutěžích, kde bude správnost těchto dresů důsledně kontrolována.
  • V políčku Administrace dresů a oblečení můžete v kategoriích mužů a žen vložit obrázky či fotografie oddílových/klubových dresů pro jednotlivé věkové kategorie (kliknutím na Přetáhněte zde soubor pro nahrání). Soubory mohou být ve formátu JPG, PNG, PDF (maximální velikost fotografie 2MB).
  • Nezapomeňte vždy vložené soubory ULOŽIT (kliknutím na Uložit dresy pro vybrané kategorie).

 

Připomínáme, že typy členství trenér a rozhodčí jsou výhradně ve správě ČAS, oddíl/klub je nemůže editovat/zakládat/mazat, jsou pro něj dostupné pouze k nahlédnutí a kontrole. Pokud by oddíl/klub měl zájem o provedení změn v databázi trenérů či rozhodčích, zašle požadavek na ČAS na adresu irudova@atletika.cz pro změnu u trenérů, či na kubalek.jakub@seznam.cz pro změnu u rozhodčích.

Zároveň připomínáme, že do 31. 12. 2017 je možné ze strany oddílů/klubů rušit registrace atletů a dále je možné do 31. 12. 2017 provádět obnovy registrací atletů, kterým letos registrace končí - informace zde: rušení registrací, obnova registrací.

 

V Praze, dne 19. 12. 2017

RNDr. Ladislav Kňákal

předseda organizační komise ČAS

 

 

Vytisknout