přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

10. března 2017, 10:33

Odborné semináře pro trenéry 2017


Metodická komise ČAS schválila na svém jednání dne 2. 2. 2017 termíny odborných seminářů trenérů atletiky pro rok 2017. 

 


Účastníkům všech odborných seminářů bude prodloužena trenérská kvalifikace na dalších 5 let!


název: ŠTAFETOVÝ BĚH 
místo: POZOR ZMĚNA: Praha, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
datum: sobota 8. 4. 2016, 10 – 17 h
pořadatel: ČAS ve spolupráci s FTVS UK
vedoucí semináře: Iveta Rudová/Aleš Kaplan
cena:  300 Kč (v ceně je i poplatek za prodloužení trenérské kvalifikace)
Seminář je určen pro trenéry přípravek (děti 10 -11 let) a trenéry žactva.
Seminář bude rozdělen na teoretickou a praktickou část. Praktická část zahrnuje štafetové hrátky a  praktická cvičení pro vlastní nácvik štafet. Hlavní lektor semináře: Aleš Kaplan, vedoucí katedry atletiky FTVS UK.
Poznámka: seminář je kapacitně omezen, zájemci budou přijati dle zaslané přihlášky.
Pořadatel neproplácí cestovné a stravné.
Přihlašování – viz níže.


název: HOD OŠTĚPEM 
místo: POZOR ZMĚNA: Praha, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
datum: neděle 9. 4. 2017, 10 -17 h
pořadatel: ČAS ve spolupráci s FTVS UK
vedoucí semináře: Iveta Rudová
cena: 300 Kč (v ceně je i poplatek za prodloužení trenérské kvalifikace)
Seminář je určen pro trenéry žactva (mladšího i staršího).   Na semináři budou ukázána praktická cvičení pro nácvik hodu oštěpem. Vzhledem ke skutečnosti, že je do programu soutěží nově od roku 2017 zařazen hod oštěpem pro mladší žactvo, bude podrobně vysvětlen základní nácvik této disciplíny. Hlavním lektorem bude Stanislav Šuška, vedoucí trenér sekce mládeže – oštěp.
Poznámka: seminář je kapacitně omezen, zájemci budou přijati dle zaslané přihlášky.
Pořadatel neproplácí cestovné a stravné.
Přihlašování – viz níže.

název: Odborný seminář
místo: Brno (ZŠ Jehnice, Blanenská 1, 621 00)
datum: neděle 23. 4. 2017
pořadatel: ČAS
vedoucí semináře: Jan Cacek
cena: 300 Kč (v ceně je i poplatek za prodloužení trenérské kvalifikace)

Náplní semináře budou novinky v oblasti zdravotní péče a vlastního tréninku atletů
10:00 – 11:30 Silový trénink atletů – periodizace, plánování, východiska. PhDr. Jan Cacek, Ph.D.
12:30 – 14:00 Nácvik techniky a průpravná cvičení ve skoku vysokém. Mgr. Zuzana Hlavoňová, Ph.D.
14:00 – 15:30 Základy první pomoci. MUDr. Havlíček
Seminář je určen pro trenéry všech kvalifikačních stupňů zejména těm, kterým v letošním roce končí platnost trenérské kvalifikace nebo již platnost skončila. Seminář je určen i zájemcům o odbornou tématiku z atletické veřejnosti.
Pořadatel neproplácí cestovné a stravné.
Přihlašování – viz níže.


           
název: Odborný seminář pro ČPTM + další trenéry z oddílů/klubů
místo: Sportovní centrum Nymburk
datum: 13. – 14. 10. 2017 (v pátek se začíná večeří a končí se v sobotu obědem)
pořadatel: ČAS
vedoucí semináře: Vít Rus
Tradiční podzimní seminář je povinný pro trenéry Článků péče o talentovanou mládež (ČPTM). Dále se mohou zúčastnit zájemci z oddílů a klubů. Téma semináře bude určeno v nejbližší době, lektoři jsou v jednání.
Přihlašování – viz níže.název: Odborný seminář
místo: Brno
datum: sobota 11. 11. 2017 
pořadatel: ČAS
vedoucí semináře: Jan Cacek 
cena: 300 Kč (v ceně je i poplatek za prodloužení trenérské kvalifikace)
Náplní semináře budou novinky v oblasti zdravotní péče a vlastního tréninku atletů – bude upřesněno. Seminář je určen pro trenéry všech kvalifikačních stupňů zejména těm, kterým v letošním roce končí platnost trenérské kvalifikace nebo již platnost skončila. Seminář je určen i zájemcům o odbornou tématiku z atletické veřejnosti. 
Pořadatel neproplácí cestovné a stravné.
Přihlašování – viz níže.

           
název: Odborný seminář 
místo: Praha, FTVS UK
datum: sobota 11. 11. 2017
pořadatel: ČAS ve spolupráci s FTVS UK
vedoucí semináře: Iveta Rudová
cena: 300 Kč (v ceně je i poplatek za prodloužení trenérské kvalifikace)
Náplní semináře budou novinky v oblasti zdravotní péče a vlastního tréninku atletů – bude upřesněno. Seminář je určen pro trenéry všech kvalifikačních stupňů zejména těm, kterým v letošním roce končí platnost trenérské kvalifikace nebo již platnost skončila. Seminář je určen i zájemcům o odbornou tématiku z atletické veřejnosti.
Pořadatel neproplácí cestovné a stravné.
Přihlašování – viz níže.

 
Další semináře jsou v jednání.PŘIHLAŠOVÁNÍ NA SEMINÁŘE:

POZOR: Od letošního roku se mění systém přihlašování na semináře a školení. Přihlašuje se elektronicky, vložením údajů do systému pro konkrétní akci zde:
http://registr.atletika.cz/CoachTrainingRegistration

Potvrzení o přihlášení vám přijde na osobní email. Týden před akcí vám zašleme pozvánku s programem a podmínky platby.

Některé semináře jsou kapacitně omezeny, zájemci budou přijati dle data zaslané přihlášky.

Přihlášky zájemců o semináře, kteří nejsou členy atletických oddílů (cvičitelé, učitelé, lektoři aj.) budou řešeny individuálně.

Kontaktní osoba pro oblast školení a seminářů na Českém atletickém svazu: 
Iveta Rudová, email: irudova@atletika.cz, mobil 602 946 212


za MK ČAS: Iveta Rudová

schválila: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc., předsedkyně MK ČAS

Vytisknout